TOP

Uitvoer van kleding stijgt met 24 procent

De export van kleding in Nederland nam van januari tot en met juni met 24 procent naar 3 miljard euro toe. Dit meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. Ook de import steeg met 15 procent naar 3,9 miljard euro.

Zowel de totale invoer (+13%) als de uitvoer (+13%) van alle goederen in en vanuit Nederland stegen stevig in de eerste helft van 2011, net als in 2010. Dit gebeurt onder aanvoering van een grote post als aardolieproducten. Ook dit verklaart de stijgingen in textiel en kleding: prijsstijgingen van grondstoffen maken kleding en textiel duurder. De export naar Duitsland steeg overigens het hardst met 22 procent. Zowel de exportcijfers als de importcijfers zijn in waarde berekend en afhankelijk van prijsontwikkelingen en valutaire invloeden. Stijgende loonkosten, stijgende vraag en stijgende grondstofprijzen op de wereldmarkten wegen daarin ook mee.

Garens
De invoer (+15%) en uitvoer (+7,5%) van garens en weefsels lagen in de eerste zes maanden van 2011 fors ook hoger dan in 2010. Er werd in de eerste zes maanden voor 1,7 miljard geïmporteerd en voor 2,2 miljard geëxporteerd. Ongeveer een kwart hiervan wordt gevormd door vloerbedekking waaronder linoleum en tapijt. De maand juni scoort onder het gemiddelde van het gehele voorjaar. Waarschijnlijk is dit een voorbode van lagere cijfers in juli en augustus toen de wintercollecties de grenzen overgingen.

Alle cijfers zijn nog voorlopig en kunnen door het CBS worden bijgesteld.