TOP

Retailagenda voor versterking retailsector is verlengd tot 2020

Minister Kamp heeft samen met de stakeholders van de Retailagenda afspraken gemaakt voor een vervolg van het programma dat in 2015 werd geïntroduceerd.

Vertegenwoordigers van detailhandel, de vastgoedsector, provincies, gemeenten en het ministerie van Economische Zaken werken de komende jaren verder aan het realiseren van de afspraken uit de Retailagenda. De betrokken partijen trekken hiervoor gezamenlijk een half miljoen euro uit.

Samenwerken

Volgens Minister Kamp is samenwerken noodzakelijk voor de toekomst van de sector: “Het winkelgedrag van consumenten verandert snel en ruim twee miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak staat leeg. Komende jaren werken we verder aan het levendig houden van onze dorpskernen en binnensteden en het toekomstbestendig maken van onze retailsector.”

Vijf thema’s

De vervolgagenda bouwt voort op de resultaten van de afgelopen twee jaar en krijgt vijf centrale thema’s: lokale en regionale sturing, transformatie in het fysieke domein, flexibilisering van de huurmarkt, Human Capital Agenda en kenniscreatie en innovatie. De Retailagenda kan in 2020 weer met twee jaar verlengd worden.

RetailDeals

In maart 2015 nam minister Kamp het initiatief voor de landelijke Retailagenda om de veranderingen in het winkellandschap in goede banen te leiden. De partijen die meewerken zijn Detailhandel Nederland, Inretail, IVBN, IPO, Platform 31, Vakcentrum en VNO-NCW. Sinds de start zijn er in totaal 109 RetailDeals gesloten, waarbij meer dan 140 gemeenten zijn betrokken.