TOP

Reorganisatie bij Deco

Het rommelt bij Deco. In juni stapte directeur Peter Beringer plotseling op vanwege een verschil van inzicht met de Raad van Toezicht. Nu blijkt dat het bedrijf zodanige verliezen lijdt dat er flink wat banen worden geschrapt om kosten te besparen.

De resultaten van Deco over 2007 waren teleurstellend en ook over het boekjaar 2008 koerst de organisatie af op een verlies. Dat blijkt uit een brief die naar de leden is gestuurd. Dit is opvallend, aangezien Deco met zijn formules Leaders in Style en Authentic Basic Stores lange tijd zeer succesvol was en zelfs als voorbeeld diende voor de rest van de branche.

De nieuwe directie (bestaande uit Dave van Benthem en Pascal Putman) heeft van de Raad van Toezicht het dringende verzoek gekregen het tij te keren. Om kosten te besparen worden de afdelingen interne catering, receptie en human resource management direct geschrapt. De afdelingen marketing en inkoop worden ingekrompen en de overhead wordt tot een minimum beperkt. Dit alles gaat gepaard met gedwongen ontslagen. Naast deze ingrijpende maatregelen moeten er nog meer kosten bespaard worden door werkprocessen effectiever en efficiënter te gaan maken. Omdat het huurcontract nog een jaar loopt zal er op het gebied van huisvesting (nog) niks veranderen.

Deco geeft aan de dienstverlening richting de leden ondanks de bezuinigingen optimaal te willen houden en te werken aan innovatie en nieuwe samenwerkingen, maar desalniettemin zou een tiental leden zijn lidmaatschap al hebben opgezegd.