TOP

Persoonlijk aansprakelijk

Onlangs had ik een kort geding voor de incasso van een vordering van een cliënt, waarbij de wederpartij na de voor hem negatieve afloop mij mededeelde dat de procedure allemaal verspilde moeite was geweest. Mijn cliënt zou niets van de vordering betaald krijgen. Het geld van zijn zaak was op en hij zelf 'zou lekker op Curaçao gaan zitten'.

Nu was deze meneer vergeten dat hij zijn onderneming als eenmanszaak had gevoerd en dientengevolge ook in persoon aansprakelijk was voor de schulden van zijn onderneming. Hij werd immers niet beschermd door de rechtspersoonlijkheid van zijn onderneming, zoals bij een B.V. het geval is.

Een B.V. treedt in het rechtsverkeer op als rechtspersoon en is als zodanig zelf aansprakelijk voor de verplichtingen die de onderneming aangaat. De bestuurder blijft in eerste instantie buiten schot. In eerste instantie, want als de onderneming verplichtingen aangaat waarvan de bestuurder weet dat deze niet door de onderneming zullen kunnen worden nagekomen, dan kan de bestuurder hiervoor in persoon aansprakelijk worden gesteld.

Indien het niet goed gaat met je onderneming, dan kan je als bestuurder dus niet op de gok producten bestellen in de hoop dat het wel weer beter zal gaan. Als de onderneming de producten niet kan betalen omdat deze uiteindelijk niet worden afgenomen, dan is het mogelijk dat de bestuurder in persoon voor de kosten moet opdraaien.

Curaçao? 
Hoe is het nu met de meneer die naar Curaçao zou vertrekken afgelopen? Inmiddels is op grond van het vonnis beslag gelegd op zijn uitkering en woont hij weer bij zijn moeder. Let dus op!

www.vantill.nl