TOP

Onderzoek: afname van 3 miljoen m2 winkelruimte in 10 jaar

Door het online winkelen en andere ontwikkelingen zal het winkelvloeroppervlak de komende tien jaar sterk dalen. Dat blijkt uit een onderzoek van Roots Beleidsadvies en Analyzus.

In de komende tien jaar zal er veel winkelvloeroppervlak verdwijnen uit de Nederlandse winkelstraten. Dit blijkt uit een onderzoek van Roots Beleidsadvies en AnalyZus naar de vraag naar winkelruimte tot 2025. Deze daling komt onder andere door regionale verschillen in gebieden met bevolkingsgroei en bevolkingskrimp, de vergrijzing en het online winkelen. Over tien jaar zal er daarom 10 tot 20 procent minder winkelvloeroppervlak nodig zijn van het huidige aanbod van 28 miljoen vierkante meter. In slechts negen gemeentes zal een stijging zien zijn in het winkelvloeroppervlak. Wat opvalt is dat vooral de Randstad het minst getroffen wordt.

Oorzaak

De enorme krimp in het winkelvloeroppervlak wordt vooral veroorzaakt door de toenemende verkoop via internet. In 2013 groeide de online bestedingen dan ook met 16 procent.  Vooral gebieden met veel internetgevoelige branches – vooral vrijetijdsbranches zoals boeken, speelgoed en multimedia – zullen dit in 2025 merken. Daarnaast krijgt ook bijna de helft van de gemeenten te maken met bevolkingskrimp.

Oplossing

De afname van winkelvloeroppervlak betekent geen afname van omzet voor de winkelier, vooral niet als er een omnichannelstrategie wordt gevolgd. Gevestigde fysieke winkels kunnen de strijd aan gaan met internet door hun onderscheidend vermogen en service. Volgens Roots Beleidsadvies en AnalyZus is het daarnaast belangrijk dat gemeenten, regio’s en provincies zich realiseren welke rol winkelgebieden in hun gebied vervullen en hun plannen daarnaar aanpassen en onderling afstemmen. Het verminderende winkelvloeroppervlak betekent ook dat er plek is voor andere branches om zich te settelen zoals cultuur, horeca of wonen.