TOP

Nieuwe btw-regels kwelling voor internetondernemers*

De nieuwe Europese btw-regels zijn volgens financieel expert Femke Hogema een regelrechte ramp voor internetondernemers.

Het is een groot probleem onder de internetondernemers maar in Nederland wordt er nog niet veel aandacht aan besteed: de nieuwe Europese btw-regels. ‘Onbegrijpelijk’ noemt Femke Hogema, schrijfster van het boek Financiën voor zzp’ers, het bij BNR. Voorheen moesten Nederlandse bedrijven de gebruikelijke 21 procent afstaan die in Nederland geldt maar sinds 1 januari 2015 wordt de verkoper belast tegen het tarief dat geldig is in het land waarin de persoon zich bevindt aan wie er verkocht wordt. Verkopen aan iemand in Frankrijk betekent dus dat je met het Franse btw wordt belast. In Engeland zijn hiertegen al protesten te horen en ook enkele Amerikaanse bedrijven willen niet meer aan de Europese Unie leveren omdat het te veel werk kost.

75 verschillende tarieven
Als je in alle landen van Europa zou verkopen zou je te maken krijgen met 75 verschillende btw-tarieven. Vooral voor de kleine internetondernemers zal dit moeilijk worden. “Het wordt een ongelooflijke administratieve ballast,” laat Hogema weten. “Er zijn honderd pagina’s met regels opgesteld door de Europese Unie en er zijn wel manier bedacht door de Belastingdienst om het te vereenvoudigen: de MOSS-regeling (Mini One Stop Shop-regeling). Maar zelfs dan wordt de administratieve last gigantisch.”

MOSS-regeling
Met de Mini One Stop Shop kun je via één Europees lidstaat de btw-meldingen doen betalen. Je moet dan wel aan een van de volgende twee voorwaarden voldoen: Je hebt een hoofdvesting in Nederland of je hoofdvesting is buiten de EU gevestigd, maar je hebt een vaste inrichting in Nederland. Als j meerdere vaste inrichtingen in de Europese Unie hebt en je hoofdvesting is buiten de EU gevestigd, dan kunt je je ook in een andere EU-lidstaat registreren.