TOP

NIBUD: meer koopkracht voor gezinnen

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat vrijwel iedereen er dit jaar 1 tot 4% op vooruit gaat. Gezinnen met kinderen gaan er het meest van profiteren in 2009.

Dit komt omdat de kindertoeslag wordt vervangen door het kindgebonden budget, waarbij gezinnen meer profiteren, naarmate zij meer kinderen hebben. Huishoudens met kinderen waarvan beide partners werken, krijgen ook hogere fiscale voordelen. Daar staat tegenover dat de kinderopvangtoeslag daalt. Vooral de hogere inkomens merken dat in hun portemonnee.

Concreet gaat een echtpaar met twee kinderen (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 31.000,-) er 1,5 % (+ € 34,- netto per maand) erop vooruit. Tweeverdieners met twee kinderen (met een bruto jaarinkomen van € 45.000,-, resp. € 20.000,- en geen kosten kinderopvang) winnen 3,1% (is € 122 per maand). Tweeverdieners met 2 kinderen (bruto jaarinkomen  € 45.000,- plus € 20.000,-  en 2 x 2 dagen per week kinderopvang) hebben 1,9% (is € 87,-) meer te besteden.

Ook opa’s en oma’s (een geziene groep besteders in de kinderspeciaalzaak) gaan erop vooruit volgens het Nibud. Een echtpaar 65+ (bruto jaarinkomen AOW + € 10.000,- pensioen, partner alleen AOW; weinig niet vergoede ziektekosten) plust 2,1% (is € 44,-).

Door belasting- en premiemaatregelen gaan sommige huishoudens er meer op vooruit dan anderen. Zo betekent het afschaffen van de ww-premie betekent een extra koopkrachtstijging voor werkenden. Maar wie zijn baan verliest gaat er het meest op achteruit. Een echtpaar met 2 kinderen (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 31.000,-) waarvan de kostwinner werkloos wordt in 2009 verliest 16,4%, wat neerkomt op een teruggang van € 369,- per maand.

Bron: Nibud