TOP

Ondernemers gematigd positief over regeerakkoord

De ondernemersorganisaties reageren gematigd positief op het conceptregeerakkoord van VVD en PvdA. Zij zijn blij dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht, maar zijn bang voor nadelige effecten op de consumentenbestedingen.

In het conceptregeerakkoord van VVD en PvdA staan verschillende in het oog springende maatregelen, die veelal vanaf 2014 ingaan. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk beperkt (ook voor bestaande hypotheken) en voor hoge inkomens mogen de huurprijzen omhoog om ‘scheefwonen’ te voorkomen. Ter compensatie wordt inkomstenbelasting verlaagd.

Sociale zekerheid

De zorgtoeslag wordt vanaf afgeschaft en de premies voor de basisverzekering worden inkomensafhankelijk. De WW wordt gekort van 38 naar 24 maanden en ontslagvergoedingen gaan omlaag naar maximaal een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Ook gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog tot 67 jaar.

Studenten en kinderen

Studenten krijgen geen basisbeurs meer en moeten in plaats daarvan extra gaan lenen. De OV-jaarkaart wordt vervangen voor een kortingskaart. De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat omlaag tot het niveau van kinderen onder de 6 jaar.

Accijnzen

Verder stijgt de assurantiebelasting flink (behalve voor zorgverzekeringen en uitvaartverzekeringen), net als de accijnzen op bier, wijn, sherry, port, sigaretten, shag, diesel en lpg.

Koopzondag

De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt afgeschaft en gemeentes mogen zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Verder wordt ingezet op vermindering van regeldruk en nalevingskosten voor ondernemers en betere toegang tot krediet en kapitaal.

Koopkracht

In het regeerakkoord valt te lezen dat de koopkracht van mensen met een inkomen tot modaal stijgt met gemiddeld 0,2% per jaar als gevolg van de maatregelen. De koopkracht van mensen met meer dan drie keer modaal daalt met gemiddeld 0,6%.

CBW-Mitex

CBW-Mitex reageert gematigd positief op het akkoord. Woordvoerder Paul te Grotenhuis: “Positief omdat de burger nu eindelijk duidelijkheid heeft ten aanzien van de vraagstukken rond de woningmarkt en pensioenleeftijd. Dat brengt rust, en dat is een basisvoorwaarde voor herstel van het consumentenvertrouwen en het opleven van de bestedingen. Maar we zijn gematigd, omdat heel Nederland het effect van de aangekondigde maatregelen gaat voelen. Het is afwachten in hoeverre de bestedingen weer gaan aantrekken, waar de winkeliers het van moeten hebben. We zorgen er daarom voor dat we de belangenbehartiging voor de branche goed onder de aandacht in het Haagse gaan brengen.”

MKB

De ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn ook gematigd positief. Ook zij steunen de voortvarendheid waarmee structurele ingrepen in langslepende dossiers als woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en bestuurlijke herindeling worden aangepakt. De organisaties menen dat het nieuwe kabinet de pijn zo evenwichtig mogelijk verdeelt. Maar de maatregelen op het gebied van de zorg treffen vooral de middengroepen en zullen een nadelig economisch effect hebben. Ook de lasten voor ondernemers zullen via verhoging van de WW-premie en de assurantiebelasting stijgen.

 

CBW-Mitex inventariseerde de belangrijkste punten die effect hebben op ondernemers, bekijk ze hier.