TOP

Nibud: Gezinsuitbreiding leidt tot meer geldproblemen

De komst van kinderen heeft aanzienlijke gevolgen voor de portemonnee van ouders. Dit concludeert het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, in het onderzoek 'Financiële gevolgen van gezinsuitbreiding'.

Ouders staan vaker rood, hebben vaker betalingsachterstanden en halen vaker geld van hun spaarrekening dan voor de gezinsuitbreiding. Ook spaart ruim een derde van de jonge gezinnen minder dan voor de komst van het kind. Bij ruim de helft van gezinnen daalt het besteedbare maandinkomen na de gezinsuitbreiding met honderden euro’s, terwijl de uitgaven met een vergelijkbaar bedrag stijgen. Een kwart van de ouders vindt dat de kosten van gezinsuitbreiding hoger zijn dan ze van te voren hadden verwacht. Meeste ouders bereiden zich niet financieel voor op gezinsuitbreiding. Bijna 70% van de ouders had voor de komst van kinderen geen geldproblemen in de vorm van roodstand of betalingsachterstanden. Na de gezinsuitbreiding komt minder dan de helft (43%) goed rond.

Meer uitgeven

56% van de ouders is meer gaan uitgeven na de geboorte van hun kind. Het merendeel van de ouders met een inkomen tot 1800 euro netto per maand geeft aan dat ze per maand 50 tot 200 euro meer is gaan uitgeven. Vergeleken met andere ouders geven ouders met een inkomen vanaf 2700 euro netto per maand vaker aan dat ze zo’n 200 tot 500 euro meer zijn gaan besteden. Er gaat vooral meer geld naar kinderopvang, energie, kleding en uitstapjes. Aan uitgaan wordt juist minder besteed. De komst van een kind heeft nauwelijks invloed op de uitgaven aan kabel, telefoon en internet.

Minder werken

Meer dan de helft van de ouders gaat minder werken na eerste kind

Bij de geboorte van het eerste kind mindert 40% van de ouders met werken en 14% stopt volledig. Als er gekeken wordt naar het verschil in arbeidsuren, blijkt dat mannen van 39 naar 37 uur gaan, en vrouwen van 23 naar 15 uur. Hierbij is een groot onderscheid tussen getrouwde moeders (van 22 uur naar 14 uur) en alleenstaande moeders (van 24 naar 20 uur).