TOP

Modint helpt mee aan gedragscode tegen misbruik inkoopmacht

Modint reageert verheugd op de brief van Minister van Economische Zaken Van der Hoeven aan de Tweede Kamer, waarin zij zich hard maakt tegen misbruik van de inkoopmacht. De ondernemersorganisatie geeft aan mee te willen werken aan de totstandkoming van een gedragscode.

Modint geeft in een persbericht aan bereid te zijn ‘om aan de oproep van de Minister gehoor te geven en mee te werken aan de totstandkoming van een gedragscode.’ De ondernemersorganisatie roept organisaties van afnemers in de textiel- en kledingketen op dat ook te doen.

Spelregels
De inzet van Modint zal er op gericht zijn de vrije marktwerking te waarborgen binnen een heldere context van afspraken over het speelveld en de spelregels. Leveranciers moeten er op kunnen vertrouwen dat het ‘ja’ van een inkoper ook ‘ja’ blijft en niet later een ‘ja, mits… blijkt te zijn. Daarnaast zal Modint aansturen op het vaststellen van een werkbare maximum betalingstermijn.

Belofte
Voor Modint staat het niet op voorhand vast dat een vrijwillig gesloten gedragscode leidt tot feitelijke wijzigingen van gedrag van marktpartijen. Daarom geeft de ondernemersorganisatie aan ‘zeer kritisch kijken naar zowel de inhoud van de gedragscode als naar de inrichting van het noodzakelijke controle- en nalevinginstrument. Indien onverhoopt een of meer relevante partijen niet bereid blijkt aan het opstellen van een gedragscode medewerking te verlenen, of wanneer dergelijk overleg niet vruchtbaar kan worden afgerond, dan verwacht Modint van de Minister dat zij haar belofte waarmaakt om te bezien welke (wettelijke) maatregelen wenselijk zijn.’

De Minister van EZ roept, op basis van de resultaten van een onderzoek door het EIM, organisaties van leveranciers en afnemers op om op basis van vrijwilligheid afspraken te maken over de basis van hun zakelijke afspraken en van welke gedragingen zij zich zullen onthouden. Binnen enkele maanden moet duidelijk worden waar partijen staan.