TOP

Mode en Sport CAO geldt voor hele branche

De huidige cao voor medewerkers in de mode- en sportdetailhandel is door het Ministerie van Sociale Zaken op 16 december jongstleden algemeen verbindend verklaard. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatcourant, waarin de overheid haar besluiten bekend maakt.

De uitspraken uit de cao gelden nu voor alle bijna 100.000 medewerkers en alle ondernemers in de branche. Na het moment van algemeen verbindend verklaring zijn ook de ondernemers die niet zijn aangesloten bij CBW-Mitex verplicht de cao toe te passen. Overigens is de meerderheid van de bedrijven in de mode- en sportdetailhandel aangesloten bij CBW-Mitex.

In de cao zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vastgelegd, zoals afspraken over loon, arbeidstijden en aantal vakantie- en verlofdagen.

Minimumloon stijgt
Omdat per 1 januari 2010 het minimumloon met 0,64 procent stijgt, veranderen per die datum ook de cao-loontabellen voor de sportdetailhandel. Schaal 1 is gelijk aan het minimumloon en stijgt mee met het genoemde percentage. Omdat dit tot gevolg zou hebben dat lonen in de tweede schaal lager uitvallen dan in schaal 1, zijn ook hier aanpassingen doorgevoerd.

De actuele salaristabellen voor zowel de modedetailhandel als de sportdetailhandel staan op  de website van Mitex. Werkgevers kunnen via deze website ook cao-boekjes bestellen om onder medewerkers te verspreiden zo laat Mitex via een persbericht weten.