TOP

Meer uitleg over retourzendingen en conformiteit

Het nieuwsartikel van Textilia "Geen retourkosten bij miskoop via internet" leverde (terechte) vragen op van lezers. Kan een consument nou te allen tijde producten gratis terugzenden en de koopsom terug verlangen? Het antwoord is:

Het antwoord is: neen.

Enkel indien het product niet voldoet (zie hierover meer in mijn vorige expertlog) moet de verkoper ook de retourkosten dragen. Bij een ontbinding van de koopovereenkomst door de consument binnen de wettelijke termijn van 7 dagen, dus wanneer product gewoon voldoet, mag de verkoper verlangen dat de consument de kosten van terugzending draagt.

Mijn vorige expertlog over de conformiteit van producten heeft ook de nodige opmerkingen opgeleverd. Zo zou het onzin zijn dat je een product na 4 jaar nog moet kunnen ruilen. Nu ben ik het met de lezer eens dat dit wel een erg theoretisch geval is, maar ik waarschuw enkel voor de mogelijke gevaren (bijvoorbeeld bij de verkoop van een dure bontjas). De één vindt dat de consument teveel beschermd wordt, de ander juist niet.

Bordje bij de kassa?
In dat kader kreeg ik ook de vraag of een winkelier van kinderschoenen zich kon indekken door een bordje bij de kassa te plaatsen waarop staat dat geen garantie wordt gegeven op de ritsen. Mag dat zomaar volgens de wet? Zoals altijd bij de beantwoording van de vraag of een product voldoet aan de eisen die de koper daaraan mocht stellen, hangt dit af van de aard van het product en de mededelingen daarover van de verkoper. Als een rits binnen enkele weken kapot gaat bij normaal gebruik, dan zal de winkelier zich niet op het bordje kunnen beroepen. De levensduur van schoenen (en ritsen) hoort bij normaal gebruik immers langer te zijn.

Enkel bij een twijfelgeval zal dit bordje misschien helpen, omdat de verkoper dan kan zeggen dat hij de koper heeft geïnformeerd en deze de gebrekkige rits kon verwachten. Overigens is een garantie een “extra” toezegging, naast de gebruikelijke conformiteit. Hierover volgende keer meer.

www.vantill.nl