TOP

Kledingexport groeit met 21% naar 3,6 miljard

De invoer van kleding steeg in de eerste zeven maanden van 2011 met 14 procent naar 4,7 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De export groeide opnieuw flink met 21 procent naar 3,6 miljard euro in vergelijking met 2010.

De groei van de internationale handel in kleding, met name de export, is ondanks de crisis nog steeds hoog. Een eerste analyse van Modint laat zien dat Duitsland het belangrijkste afzetland is. Hoewel het grootste deel van de export naar Duitsland gaat, neemt de export naar andere landen ook toe met 20 procent.

Zowel de totale invoer (+12%) als de uitvoer (+12,5%) van alle goederen in en vanuit Nederland stegen stevig in de eerste zeven maanden van 2011, net als in geheel 2010. Dit gebeurt onder aanvoering van een grote post als aardolie(producten). Ook dit verklaart de stijgingen in textiel en kleding: prijsstijgingen van grondstoffen maken kleding en textiel duurder.

Garens en weefsels
De invoer (+14%) en uitvoer (+7%) van garens en weefsels lagen in de eerste zeven maanden van 2011 fors ook hoger dan in 2010. Er werd in zeven maanden voor 1,95 miljard geïmporteerd en voor 2,5 miljard geëxporteerd. Ongeveer een kwart hiervan wordt gevormd door vloerbedekking waaronder linoleum en tapijt. De maand juli scoort net als juni onder het gemiddelde van het gehele voorjaar. Waarschijnlijk is dit een voorbode van verdere vertraging, want door tegenvallende winkelverkopen wordt er op de rem getrapt.

Verklaring
Zowel de exportcijfers als de importcijfers zijn in waarde berekend en afhankelijk van prijsontwikkelingen en valutaire invloeden. Stijgende loonkosten, stijgende vraag en stijgende grondstofprijzen op de wereldmarkten wegen mee. Alle cijfers zijn nog voorlopig en kunnen door het CBS worden bijgesteld.