TOP

Kamervragen over bestemming webwinkels

Webwinkels worden in veel bestemmingsplannen op één hoop gegooid met de fysieke winkel, vindt Kees Verhoeven. De parlementariër van D66 heeft daarom Kamervragen gesteld.

Webwinkels worden in veel bestemmingsplannen op één hoop gegooid met de stenen winkel. Dat leidt tot onzekerheid en economische schade voor Nederlandse ondernemers, vindt D66-parlementariër Kees Verhoeven.

Bestemmingsplannen die een verouderde definitie van detailhandel hanteren, stellen gemeenten in staat om webwinkels uit woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebieden te weren. Hij vindt dat voortaan rekening moet worden gehouden met het onderscheidende karakter van webwinkels.

Verhoeven wil dat de definitie van het begrip detailhandel uit de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen wordt aangepast. “De regels zouden ‘meer moeten worden toegerust op de realiteit van het internettijdperk, anders loopt Nederland onnodig economische groeikansen mis”, aldus de parlementariër op Twinkle.