TOP

Jeansomzet stabiel

Na seizoenenlang van gigantische (tweecijferige) omzetplussen, zijn de omzetten van de jeanswinkels gestabiliseerd. Dat blijkt althans uit de Mitex Modemonitor.

In de eerste helft van 2008 kwamen de omzetten van de aangesloten jeanswinkels volgens de Mitex Modemonitor gemiddeld uit op hetzelfde niveau als in dezelfde periode in 2007. Toch presteerde jeans in het betreffende half jaar nog het beste van alle modesegmenten. Vooral maart en april waren dramatisch voor de branche.

In aantallen hebben de aangesloten jeanszaken weliswaar iets meer verkocht (+1,2%), maar de prijzen zijn iets gedaald. Mitex-voorzitter Jan Meerman licht toe “In de jeans zien we dat de dikke jaren wel voorbij zijn en dat ondernemers zich meer gaan concentreren op rendement en omzetsnelheid in plaats van puur op de omzet.”