TOP

ING: omzet detailhandel voorlopig onder druk

Sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag blijven onder druk staan. Vooral de detailhandel, horeca en bouw ondervinden de gevolgen van nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen waardoor de koopkracht afneemt.

Dat blijkt uit het ING kwartaalbericht van mei 2012: ‘Sectoren op twee sporen’. De meer op het buitenland gerichte sectoren (zoals groothandel, industrie en export) lijden volgens ING minder onder de gevolgen van koopkrachtverlies en een onzekere consument. Deze sectoren vertonen naar verwachting in 2013 weer een lichte groei.

Lage afzetvolumes  

De afgelopen jaren ondervonden de detailhandel en de horeca al de gevolgen van lastenverzwaringen, een aanhoudend lage loongroei en oplopende werkloosheid. In de detailhandel zijn daardoor de afzetvolumes gedaald naar het laagste niveau in zeven jaar. 

2012 en 2013 

De nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen zorgen er voor dat de consument weer minder snel zijn portemonnee trekt. ING verwacht dat de omzet in de detailhandel in 2012 daalt met 0,8% en in 2013 met 0,5%.