TOP

Effect van de verkiezingsprogramma’s op economie

Welk verkiezingsprogramma is het meest gunstig voor de economische groei, de koopkracht en de werkloosheid? Wie bezuinigt het meest en dringt het begrotingstekort het meest terug? Het Centraal Plan Bureau rekende alle programma's door.

Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat de VVD van alle verkiezingsprogramma’s op langere termijn (tot 2040) voor de grootste groei van de werkgelegenheid zorgt (+3,75%). Ook CDA en GroenLinks zorgen voor groei van de werkgelegenheid op de lange termijn (elk 2,25%). Bij de PVV neemt de werkloosheid toe met 0,5%, bij de PvdA en ChristenUnie met 1%, bij D66 met 1,3% en de SP zelfs met 3,75%.

Koopkracht

De koopkracht stijgt tot 2017 in de verkiezingsprogramma’s van de SP (3%), GroenLinks (2,5%), PVV (2%) en de ChristenUnie (1%). Bij de rest daalt de koopkracht: CDA (3,25%), D66 (2,5%), VVD (1,25%), SGP (1%) en PvdA (0,25%).

Bezuinigingen

De VVD bezuinigt met 16 miljard tot 2017 het meest van alle partijen, gevolgd door PvdA en GroenLinks met 15 miljard. De PVV bezuinigt met 7 miljard het minst en ook de SP bezuinigt met 10 miljard matig. D66 en ChristenUnie zitten met 14 miljard in de middenmoot, net als het CDA met 13,8 miljard.

Tekort

Per saldo doet de VVD het meest om het begrotingstekort in de periode tot 2017 terug te dringen tot 1,1% in 2017, net als bij de ChristenUnie. De SP komt uit op een tekort van 1,8% in 2017. Alle andere partijen zitten hier tussen; geen enkele partij brengt het begrotingstekort terug tot nul in 2017.