TOP

HBD biedt winkeliers gratis veiligheidscheck

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) is een actiecampagne gestart voor meer veiligheid in winkels. 10.000 winkels ontvangen een gratis veiligheidscheck van de koepelorganisatie.

De veiligheidscheck bestaat uit een quickscan op 12 snel te controleren risicopunten in en rond de winkel. Onder leiding van het HBD voeren ROC-studenten tot en met maart 2013 de checks in de winkels uit. Zij controleren de winkels op 12 belangrijke aandachtspunten als de aanwezigheid van camera’s, de aanwezigheid van huisregels, het gebruik van een afroomsysteem en een overzichtelijke winkelinrichting.

Ook de alertheid van medewerkers wordt gecheckt: wordt de klant begroet als hij de winkel binnenkomt? Na afloop van de quickscan krijgt de ondernemer de veiligheidschecklist met de uitslag, en aanvullende tips & tools. Daarmee kan hij zelf maatregelen nemen ter verbetering van punten die nog niet in orde zijn.

Actiewebsite
De campagne omvat ook een actiewebsite. Op deze site is te lezen waar en wanneer de veiligheidschecks worden gehouden. Voor winkeliers op plaatsen waar de checks niet worden gedaan, heeft het HBD een filmpje op de site geplaatst dat laat zien wat de veiligheidscheck inhoudt. Ook kan de check worden gedownload om zelf de quickscan uit te voeren.

Week van de Veiligheid
Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden (dit jaar van 8 tot en met 14 oktober). Doel van de week is het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden.