TOP

Groei faillissementen in eerste helft 2011

Na een daling in 2010 is het aantal faillissementen in de detailhandel weer stijgende. Hoewel het totale aantal faillissementen in de eerste helft van 2011 stabiel bleef, was bij winkeliers met personeel wél een groei waarneembaar.

Voor 2011 werd gehoopt op voorzichtig herstel van de detailhandel, maar recente cijfers van het CBS over laten zien dat situatie eerder verslechterd dan verbeterd is. Hoewel het totale aantal faillissementen in de eerste helft van 2011 redelijk stabiel bleef ten opzichte van 2010, was bij winkeliers met personeel wél een stijging te zien. Vooral de maand mei, waarin vakantiegeld moest worden uitbetaald, was zwaar. Het aantal faillissementen in de detailhandel piekte toen op 51. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van mei 2010 (27) en ook meer dan de maand mei in het ‘crisisjaar’ 2009 (50).

Margedruk

Volgens het ING Economisch Bureau heeft de groei van het aantal faillissementen te maken met een stijgende druk op de marges. Hogere inkoopprijzen aan de ene kant en dalende koopkracht van consumenten aan de andere kant, gecombineerd met scherpe onderlinge concurrentie, zetten de marges flink onder druk. Dirk Mulder, sectorspecialist Handel bij de ING: “Winkeliers willen niet het risico nemen klanten te verliezen en incasseren de hogere kosten (gedeeltelijk) zelf. Ook het groeiende marktaandeel van webshops dwingt hen de prijzen scherp te houden.”

Tweede half jaar

Het vooruitzicht voor de detailhandel voor de tweede helft van 2011 is niet al te best. De prijspiek in grondstoffen zal gedurende de rest van het jaar de marges beïnvloeden. Daarnaast zal de koopkracht van consumenten voorlopig niet stijgen. Het consumentenvertrouwen liet in juli een verdere daling zien. De verwachting is daarom dat het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar een verdere stijging zal laten zien.