TOP

Glorietijd van de golfbranche is over

De golfbranche zit in de rode cijfers. Sponsors haken af en vermindering van zakelijke events raakt veel golfbanen in Nederland. Accountant Horwath heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Golfaccomodaties (NVG) een onderzoek naar de winstgevendheid gepubliceerd. Bestuursvoorzitter Egbert Mulder van Golf Management Group (GMG) spreekt de negatieve trend tegen.

Het onderzoek door Horwath in opdracht van NVG is gebaseerd op de gegevens van een kwart van alle Nederlandse golfbanen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de exploitatie van een golfbaan momenteel verlieslatend is. En ook wordt er voor het eerst in vijf jaar minder gespeeld op de in totaal 153 clubs die Nederland telt. Vijf jaar geleden schommelde de winstmarge voor een doorsneebaan nog tussen de 4% en 18%. Door de kredietcrisis staan de inkomsten van de golfverenigingen en andere exploitanten onder druk. De winst is omgeslagen in een verlies van 3% van de omzet. Veel verenigingen proberen door een contributieverhoging de tegenvallers op te vangen.


GMG: Cijfers niet representatief

Volgens bestuursvoorzitter Egbert Mulder van GMG zijn de cijfers niet representatief. De omzet groeide met 6% naar €21 mln. en het bedrijfsresultaat klom naar €2 mln. Hij verwacht dit jaar eenzelfde omzetgroei. Wel erkent hij dat er per saldo minder golf wordt gespeeld in Nederland. Het aantal spelers stijgt nog wel – met 30.000 tot 360.000 in 2009 – maar het aantal rondes dat zij in totaal spelen neemt af. Ook het traditionele clubleven staat onder druk en dat heeft gevolgen voor de exploitatie.


Hoopvol 

Toch is bestuursvoorzitter Mulder van GMG hoopvol. De druk op de resultaten leidt niet tot een bouwstop, hooguit tot het uitstel van enkele projecten. CMG opent dit jaar twee nieuwe banen, in Rotterdam en Vianen, projecten van elk €10 mln.
Nederland kent drie grote commerciële spelers: GMG, Burggolf en Het Rijk Golfbanen. Van de 153 golfbanen in Nederland wordt ruim 60% gerund door een vereniging of stichting. De overige golfbanen zijn in handen van commerciële partijen die een netwerk van golfbanen exploiteren.