TOP

GfK: 5% daling modebestedingen juli

In juli 2011 zijn de bestedingen aan mode in Nederland met 5% gedaald vergeleken met de bestedingen aan mode in juli 2010. De consument kocht 10% minder stuks, maar gaf wel gemiddeld iets meer uit per item.

De bestedingen bij zelfstandige modezaken daalden in juli 2011 met 15% meldt het gfk. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte stuks (-20%). Het gemiddeld besteed bedrag is echter gestegen.

Bij de overige aankoopkanalen gaat het ‘beter’ dan bij de zelfstandige modezaken, maar ook hier is sprake van een lichte daling van de bestedingen ten opzichte van juli 2010 (-2%). Het aantal gekochte stuks is gedaald (-9%); het gemiddeld besteed bedrag is evenals bij de zelfstandige modezaken gestegen.

Kwartaalcijfers
In de periode mei tot en met juli 2011 zijn de bestedingen aan mode in Nederland licht gedaald (-3%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. Het aantal gekochte stuks daalde, terwijl het gemiddeld besteed bedrag dit kwartaal gestegen is.

Bestedingen per modesegment
De bestedingen aan damesmode namen dit kwartaal af. Vrouwen kochten minder stuks, maar gaven wel gemiddeld iets meer uit per kledingitem. Hetzelfde gebeurde in de segmenten kindermode en bodyfashion: de bestedingen namen af omdat er minder stuks werden gekocht.

Mannenmode is de enige uitzondering met een stijging van 2%. Deze lichte stijging is te danken aan een toename van het gemiddeld besteed bedrag per mannenmode artikel. Het aantal stuks dat is gekocht is gedaald.