TOP

Garantie en conformiteit

Naar aanleiding van het voorbeeld van mijn vorige expertlog (de gebrekkige ritssluitingen van kinderschoenen) werd mij gevraagd of de aansprakelijkheid voor dergelijke zaken (die dus vlug kapot gaan) niet valt uit te sluiten door als verkoper aan te geven dat geen garantie wordt gegeven deze specifieke zaken. Met andere woorden: "Er wordt geen garantie gegeven op de ritssluitingen".

In een dergelijke casus moet men onderscheid maken tussen garantie en conformiteit. We spreken over conformiteit, indien het product de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten. Er is sprake van garantie, indien een eigenschap van een product aan de koper wordt toegezegd.

Indien een ritssluiting bijvoorbeeld na een jaar kapot gaat, dan zal normaal gesproken de ritssluiting hebben voldaan aan de eigenschappen die men eraan mocht toedichten. De koper heeft dan geen recht op vervanging, vergoeding of reparatie. Indien de leverancier echter heeft toegezegd (garantie) dat de ritssluiting tenminste twee mee zal gaan, dan kan de koper op grond van deze garantie een nieuw (vervangend) product kunnen verlangen.

Om te kunnen vaststellen wat de koper nu van het product mocht verwachten, moet men dus kijken naar het soort product, maar ook naar hetgeen de verkoper daarover heeft medegedeeld én de garanties die mogelijk zijn gegeven.

Wanneer men dus zegt: “er wordt geen garantie gegeven op de ritssluitingen”, dan zegt men dus eigenlijk: “van deze ritssluitingen moet u niet teveel verwachten”. Het betreft namelijk geen uitsluiting van een garantie, maar een mededeling van de verkoper die enkel van invloed is op de vraag wat de koper van het product mocht verwachten. Desalniettemin moet het product voldoen aan de eisen van normaal gebruik.