TOP

Deze politieke partijen zijn het beste voor mode-ondernemers

Nog één dagen en dan mag Nederland weer naar de stembus. Welke thema’s vinden mode-ondernemers belangrijk en door welke partij worden zij het best vertegenwoordigd?

MKB Belangen hield onlangs een peiling naar het stemgedrag van 3300 ondernemers. De PVV van Geert Wilders kon rekenen op een kwart van de stemmen. Ook het beeld dat ondernemers altijd VVD stemmen, werd door deze enqûete ontkracht: stemde in 2012 bijna de helft van de ondernemers nog op de VVD van Mark Rutte. Nu zou dat nog maar 23 procent zijn.


Textilia peilde alvast in de modebranche. Lees hier wat deze 5 moderetailers gaan stemmen en waarom


Opmerkelijk

De keuze voor de PVV is op z’n minst opmerkelijk te noemen”, zegt Adrienne van Veen van MKB Belangen. “Deze partij heeft namelijk helemaal niets in haar programma opgenomen over ondernemerschap. We zien in de peilingen terug dat veel ondernemers vanuit privébelang, al dan niet in combinatie met het belang van het bedrijf, een keus maken voor de partij waar ze op stemmen.”

Om ondernemers op weg te helpen bracht brancheorganisatie INretail onlangs een stemwijzer uit. Vijftien ondernemersgerelateerde standpunten van elf verschillende partijen werden vergeleken, waaronder beter ontslagrecht, minder btw, meer ruimte en minder regels voor ondernemers en betere winkelgebieden.

Beste partij voor ondernemers

Aan elk van die punten werd een kwalificatie toegedicht: van zeer positief voor ondernemers tot negatief of ‘geen toelichting in het partijprogramma’. Met zeven keer een ‘zeer positief’ komt de VVD als beste uit de bus. Gevolgd door D66 (zes keer een ‘zeer positief’), PvdA, SGP, CU (alledrie vijf keer een ‘zeer positief’).

Drie partijen kregen slechts één keer een ‘zeer positief’: de PVV, 50Plus en de PvdD. Maar, gekeken naar de partijen die zowel veel ‘zeer goed’ scoren als ‘positief’ (de op één na hoogste waardering) mag de SGP zich de beste politieke partij voor ondernemers noemen.

‘GroenLinks funest’

MKB Nederland en VNO NCW maakten, naast een kieskompas voor ondernemers, ook een meetlat. Zij keken onder andere naar de lasten van bedrijven, aanpak filedruk, investeringen, aandacht voor digitalistering en de toegang tot financiering voor het mkb. Stellingen kregen diverse smileys die stonden voor ‘hier worden ondernemers blij van’ tot ‘funest’. Hier kwam D66 als beste uit de bus, met de meeste lachende smiley’s (vijf), gevolgd door het CDA (vier) en de VVD (drie). GroenLinks kreeg het vaakst (vijf keer) het oordeel funest.

Groeiagenda

Ondernemers hebben al wel hun wensenlijst klaar voor het nieuwe kabinet. Zo maakte INretail een groeiagenda met daarop de voor ondernemers belangrijkste thema’s. “Zo kunnen we aantrekkelijke, levendige winkelgebieden creëren met ruimte voor ondernemerschap en met meer werkgelegenheid.”

Bovenaan deze agenda staan: meer werkgelegenheid door afschaffen van zware verplichtingen (dit zou zorgen voor een toename van 10 procent oftewel 40.000 voltijdsbanen), meer helderheid voor consument over nieuwe maatregelen (bijvoorbeeld over pensioenen) zodat de hand niet op de knip gaat en meer ruimte om te ondernemen.

Glaasje bubbels

Op het gebied van arbeidswetgeving hebben retailers ook wensen. Uit een rondgang onder 25 ondernemers van vakblad Schoenvisie blijkt dat een vast

contract aantrekkelijker moet worden onder andere door het verkorten van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) naar één jaar.

Daarnaast zou een flexibel contract zekerder moeten worden en er een versoepeling van de alcoholwetgeving moeten komen. Tijdens instore events en koopavonden willen ondernemers hun klanten een glas wijn of bubbeltje kunnen aanbieden. Wat dit laatste betreft zijn zij het beste af bij de VVD.

Kamerlid Erik Ziengs liet eind vorig jaar aan het AD weten van deze maatregel af te willen. Hij zei: Op dit moment is er heel veel leegstand in winkelgebieden. Ondernemers willen dus graag een andere formule invoeren om het weer levendig te maken in de stad. Maar die gemengde activiteiten zijn nu simpelweg strafbaar en dat is te rigide.”

Investeren

MKB Nederland is in samenwerking met VNO-NCW al in juni begonnen met het schrijven van visie voor een nieuw kabinet. Hier staat een investeringsagenda centraal. Grote vraagstukken voor ondernemers zijn volgens deze partijen: Verstedelijking, de noodzaak om tot een andere energievoorziening te komen en de snelheid waarmee digitale en technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Comeback?

In januari peilde VNO NCW nog de voorkeur onder leden waaruit, zo formuleert het zelf, ‘ondernemers alsnog hun liefde bekennen voor Rutte-II. Zo zou vijf procent echt ontevreden zijn, tevreden is 61 procent. Wel laat deze enqûete een heel andere uitslag zien dan die van MKB-belangen. Daar kwam uit dat 23 procent van de MKB’ ers nog maar op de VVD zou stemmen. VNO NCW stelt echter dat de VVD een comeback maakt als dé ondernemerspartij die zou kunnen rekenen op 47 procent van de ondernemersstemmen.

Klachten zijn er ook, met name over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en de wet DBA. Maar ook over belastingdruk (80 procent van de ondernemers is hier ontevreden over) en bureaucratie en regeldruk (90 procent is hier ontevreden over. Edwin van Scherrenburg, woordervoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland, benadrukt wel dat deze peiling al twee maanden oud is. Op de vraag wat ondernemers zullen stemmen zegt hij: “Hetzelfde geldt voor niet-ondernemers. Het is allemaal koffiedik kijken.”