TOP

CBS: omzet detailhandel stijgt licht

In januari 2011 heeft de detailhandel 1,5% meer omzet behaald dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Vooral winkels in bovenkleding en consumentenelectronica presteerden beter.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de totale omzet in de detailhandel met 1,5% is gestegen, terwijl het prijsniveau 2% hoger lag. De omzetontwikkeling is negatief beïnvloed doordat de samenstelling van koopdagen minder gunstig was dan in 2010. Na correctie van dit effect wordt de omzetgroei verdubbeld naar ongeveer 3%.

Bovenkleding en electronica doen het beter
In de non-food sector deden vooral winkels in bovenkleding (plus 2,9%) en consumentenelectronica (plus 3,5%) het beter dan vorig jaar. Daarentegen daalde de omzet van drogisterijen met maar liefst 6,7% en ook textielsupermarkten zagen de omzet met – 5,3% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Minder koopkracht in 2011
Uit CBS-cijfers over het laatste kwartaal van 2010 bleek al dat de detailhandel zich langzaam herstelt. Volgens een recente prognose van het CPB zal de koopkracht in 2011 opnieuw lager uitvallen. Doordat de lonen verhoudingsgewijs minder snel stijgen dan de prijzen, zullen consumenten waarschijnlijk minder producten en diensten kopen.