TOP

Branche Bureau Mode start onderzoek mystery shopping

Op 1 oktober start Branche Bureau Mode het onderzoek mystery shopping. Doel van dit onderzoek is zorgen voor slimmere en scherpere verkoopmedewerkers. Voor het onderzoek zullen mystery shoppers honderd winkels bezoeken om het service- en kennisniveau van verkoopmedewerkers in de modebranche in kaart te brengen.

“Deze aanpak zal ons inzicht geven in het huidige serviceniveau en de deskundigheid van verkoopmedewerkers in onze sector,” vertelt Dorien Krassenberg, directeur van Branche Bureau Mode. “Ik realiseer me dat een bezoek altijd een momentopname is. Iemand kan z’n dag niet hebben, maar dit onderstreept maar weer dat je altijd scherp behoort te zijn in je werk. Een klant goed helpen zorgt voor een betere verkoop, terugkerende klanten en een goede naam. Daarnaast zal het aantal van honderd bedrijven ons een breed beeld opleveren.”

Zodra het onderzoek is afgerond zal Branche Bureau Mode de uitkomsten aan de modebranche presenteren. Bedrijven zullen niet bij naam genoemd worden, de resultaten van het onderzoek zijn anoniem. “Branche Bureau Mode benut de uitkomsten om te kijken waar verbeteringen liggen,” legt Krassenberg uit. “Hierop zullen we dan in overleg met de werkgevers en werknemers beleid maken en projecten of activiteiten opstarten rondom scholing of training voor medewerkers of personeelsadvies aan ondernemers en leidinggevenden.”