TOP

170 miljoen euro schade door interne diefstal

De schade van interne fraude in de detailhandel is in 2008 toegenomen met drie procent, wat neerkomt op 170 miljoen euro. Opvallend, want detaillisten hebben 100 miljoen euro geïnvesteerd om fraude tegen te gaan.

Toch vindt Sander van Golberdinge, secretaris van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD), het geen weggegooid geld: “De honderd miljoen euro zijn het absoluut waard geweest. Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in intelligente kassacontrolesystemen wat het moeilijk maakt om geld mee te nemen. Dat is ook een reden dat medewerkers in 2008 meer goederen hebben gestolen dan contant geld.”

Diefstal door medewerkers is een gevoelig onderwerp voor ondernemers. “De gedachte dat je bestolen kunt worden door mensen die je kent is een onprettig gevoel,’ zegt Golberdinge. “Je denkt dat je personeel te goeder trouw is. Maar steeds meer detaillisten worden realistischer en proberen interne fraude te voorkomen.” Bijvoorbeeld door het Waarschuwingregister Detailhandel, een landelijk register waarin ex- medewerkers zijn opgenomen die zijn ontslagen door fraude en tegen wie aangifte is gedaan. Golberdinge: ‘Het is een bruikbaar instrument wat goed werkt aan de voordeur, omdat het in de sollicitatieprocedure wordt toegepast.”  In 2008 is het aantal hits zelfs verdubbeld ten opzichte van 2007 (+148). Dit betekent dat er meer treffers zijn bij de controle van een sollicitant in het Waarschuwingsregister.