TOP

Winkeliers willen sterkere Europese interne markt

Detailhandel Nederland komt ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van de Europese interne markt met een aantal concrete suggesties voor de Europese Unie om de Europese interne markt een impuls te geven.

De Europese Commissie legt momenteel de laatste hand aan een Europees detailhandelsactieplan, dat volgende maand moet verschijnen. Detailhandel Nederland dringt erop aan in dit actieplan een aantal punten op te nemen.

E-commerce

Zo wil Detailhandel Nederland dat grensoverschrijdende e-commerce een impuls krijgt, door verschillen in regels tussen EU-landen te verminderen. Momenteel doet slechts 10% van de EU-bevolking op jaarbasis via het internet een grensoverschrijdende aankoop. Zo wordt vanaf 2015 het BTW-tarief van het land van bestemming gehanteerd bij een online aankoop in het buitenland. Dit betekent dat aan de Luxemburgse sluiproute voor internetwinkels een einde komt.

Fabrikanten

Detailhandel Nederland wil ook dat merkfabrikanten geen onderscheid meer mogen maken tussen winkeliers op basis van hun vestigingsplaats. Hierdoor kunnen ze niet langer weigeren te leveren aan detailhandelaren die zich bezighouden met parallelimport. Als gevolg daarvan zouden de inkoopprijzen voor Nederlandse winkeliers en de verkoopprijzen voor consumenten flink omlaag kunnen.

Etiketteringseisen

Daarnaast wil de organisatie dat de Europese Commissie een mandaat krijgt om alle disproportionele aanvullende eisen te verbieden, die lidstaten bovenop EU-wetgeving aan producten en etiketten stellen. Deze maken het lastig om als Nederlandse winkel over de grens actief te worden, omdat niet met hetzelfde assortiment kan worden gewerkt.

Winkelmedewerkers

Ook moet het makkelijker worden voor medewerkers van Nederlandse winkeliers om tijdelijk in het buitenland te werken, bijvoorbeeld om een nieuwe winkel klaar te maken voor opening. Dit maakt het gemakkelijker voor Nederlandse winkelbedrijven om in het buitenland vestigingen te openen.