TOP

Voorkom interne fraude: vijf tips

De detailhandel slaagt er steeds beter in diefstal door eigen medewerkers te voorkomen, zegt Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) in het jaarverslag 2010. Wij zetten vijf tips voor je op een rij.

1. Selecteer bewust
Maar liefst 40 procent van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers. Dat geeft te denken. De eerste stap in het voorkomen van interne criminaliteit is de selectie van betrouwbaar personeel. Een leuk uiterlijk of ‘op je gevoel afgaan’ zijn geen betrouwbare parameters. Waterdicht zijn controles nooit, toch adviseert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) om de sollicitant naar referenties te vragen en ook daadwerkelijk contact op te nemen met vorige werkgevers. Controleer het identiteitsbewijs en de diploma’s en vraag eventueel om een verklaring van goed gedrag. Als detaillist heb je de mogelijkheid om het waarschuwingsregister van Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) te raadplegen. In deze ‘zwarte lijst’, samengesteld door deelnemende detaillisten, kun je zien of een persoon wegens fraude ergens eerder is ontslagen.

2. Stel regels op
Zorg voor een duidelijk huishoudelijk reglement. Hoe wordt omgegaan met kasverschillen, retour- en ruilprocedures, personeelsaankopen, het openen en sluiten van de winkel? Zo’n reglement geeft grenzen aan, maar schept ook duidelijkheid. Geef aan welke consequenties het overtreden van de regels heeft.

3. Maak het bespreekbaar
Zolang medewerkers niet weten wat de normen en waarden zijn, ontstaat er een grijs gebied waarbij regels bewust of onbewust regels kunnen worden overtreden. Op het moment dat je deze benoemt, weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Hendrik-Jan Kaptein van het HBD ontwikkelde daarvoor het Dilemmaspel, een bordspel om samen met je medewerkers te spelen. Kaptein: “Het personeel krijgt dilemma’s voorgeschoteld, waarop er discussie zal volgen. De bedoeling is dat daar afspraken en regels uit voortvloeien.”

4. Blijf op de hoogte
Weet wat er speelt, in de winkel en onder het personeel. Zorg ervoor dat als er wat gebeurt, je hiervan op de hoogte wordt gebracht. Eén rotte appel steekt de anderen aan en dát moet je zien te voorkomen. In een omgeving waarin werknemers zich prettig voelen, zullen ze meer oog hebben voor de problemen van hun collega’s. Deze kunnen ze dan aan de kaak stellen om hun collega’s te helpen, en verdere moeilijkheden te voorkomen.

5. Controleer
Binnen je eigen winkel mag je medewerkers altijd controleren, mits je een visitatieregeling hebt opgenomen in het huishoudelijk reglement. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren; wat alleen is voorbehouden aan de politie. Bij visitatie gaat het om de controle van de inhoud van bijvoorbeeld jassen, tassen en verpakkingsmiddelen. Het is een idee om dit ‘at random’ te laten plaatsvinden: aan het eind van de dag trek je lootjes en wie aan het kortste eind trekt, moet zijn jaszakken en tas legen. Je kunt de visitatie ook door de veiligheidsdienst of tussen de medewerkers onderling laten verrichten.