TOP

Provinciale Staten Brabant tegen komst megamall Tilburg

De Brabantse Provinciale Staten zijn in meerderheid tegen een nieuwe shopping mall in Tilburg. Dat is gebleken tijdens een commissievergadering vrijdag 29 mei 2009. Dat is opmerkelijk, omdat de inwoners van Tilburg, zich nog over de komst van de shopping mall mogen uitspreken in het referendum op donderdag 4 juni.

Provinciebestuurder Paul Rüpp wilde eerst de plannen van Tilburg afwachten, maar werd vrijdag geconfronteerd met een meerderheid in PS die bij voorbaat al ‘nee’ wil zeggen.

Provinciale Staten willen volgende week een motie indienen bij het provinciebestuur met het advies geen toestemming te verlenen aan het plan voor de mall. Het gaat om een motie tegen shopping malls in Brabant, die waarschijnlijk door alle partijen behalve de VVD gesteund zal worden. De meeste statenleden denken dat de mall slecht is voor de Brabantse binnensteden.

Het is niet voor het eerst dat Provinciale Staten zich negatief uitlaat over de Tilburgse plannen. Eerder kondigde ook de belangrijke provinciale planologische adviescommissie aan negatief te zullen adviseren over de shopping mall. Bron: Omroep Brabant

Burgemeester kritisch over gang van zaken megamall

De burgemeester van Tilburg, Ruud Vreeman, liet voorafgaand aan het slotdebat over de shoppingmall weten dat hij het laakbaar en onverstandig vindt dat Provinciale Staten voorafgaand aan het referendum dreigen het plan te blokkeren. Dat meldt Elsevier Retail.