TOP

Pinnen wordt niet duurder

Het gebruik van PIN wordt voorlopig niet duurder voor winkeliers. Dit blijkt uit het akkoord voor het Nederlandse betalingsverkeer, dat 27 mei is gesloten tussen banken en toonbankinstellingen (winkeliers, horeca en benzinebranche).

Het akkoord sluit aan op de invoering van een nieuwe Europese standaard voor het betalingsverkeer, de Single Euro Payments Area (SEPA). De angst was dat dit nieuwe systeem zou leiden tot hogere kosten voor betalingstransacties dan het relatief goedkope Nederlandse pinsysteem. Ook was er de vrees dat PIN volledig zou worden afgeschaft, omdat het geen Europees systeem is. Banken garanderen nu dat de tarieven voor PIN de komende vijf jaar niet zullen stijgen. Verder is afgesproken dat de fraudegevoelige magneetstrip op bankpassen versneld wordt vervangen door een veiligere chip, namelijk voor eind 2011. Dit zal de schade door skimmen fors terugdringen. De banken stellen over een periode van vier jaar €24 miljoen beschikbaar via de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, onder andere om de toonbankinstellingen tegemoet te komen voor de extra kosten die gepaard gaan met de versnelde overgang van magneetstrip naar chip.