TOP

Nieuw subsidiereglement voor mode- en sportdetailhandel

Het nieuwe subsidiereglement voor de mode- en sportdetailhandel gaat medio 2009 van start. Dit maakt het Branche Bureau Mode donderdag 28 mei bekend.

In samenwerking met het Sociaal Fonds heeft het Branche Bureau Mode besloten om het subsidiereglement aan te passen. Deze wijzigingen moeten eerst goed gekeurd worden door het ministerie van Sociale Zaken. Pas dan is het nieuwe reglement geldig. Wanneer het ministerie het akkoord geeft, is nog niet precies bekend, maar het zal medio 2009 zijn.

De wijzingen in het reglement hebben effect hebben op werkgevers in de mode- en sportdetailhandel. Zo is het maximale subsidiebedrag per kalenderjaar verhoogd van €20.000 tot €40.000. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal werknemers. Daarnaast zijn er meer opleidingen waar de ondernemer subsidie voor kan aanvragen, zoals trainingen gericht op personeelsmanagement en arbeidsrecht.

In het kader van het gelijkheidsbeginsel  worden de opleidingen die betrekking hebben op categorie A en D niet meer voor 50% gesubsidieerd, maar voor 33%. Daarmee zijn alle opleidingen gelijk getrokken en krijgt elke opleiding een vergoeding van 33%.  

Stichting Branche Bureau Mode is er voor iedereen in de mode- en sportdetailhandel en

stimuleert scholingin de branche door middel van subsidieverlening. De BBM is van mening dat wanneer een medewerker meer kennis heeft, zij de klant beter adviseren en daardoor de klant aan de winkel bindt.