TOP

Overeenkomsten in de textielindustrie: hoe houdt de leverancier controle over de keten?

In een drieluik bespreekt advocaat handelsrecht Mees Bloembergen van Van Till advocaten drie belangrijke elementen om rekening mee te houden tijdens het inkoopseizoen en in voorbereiding daarop. Deze week deel twee: controle over de keten! Met andere woorden: de opties voor leveranciers om afnemers te verbieden producten online te verkopen en voorwaarden te verbinden aan online wederverkoop.

credit beeld: Romain Dancre – Unsplash

Handelsketen in textielindustrie: schadelijke aanbieders en malafide tussenpartijen?

Dat consumenten er steeds vaker de voorkeur aan geven online te shoppen, is bekend. Dat dit tijdens de coronatijd exponentieel is toegenomen, ook.

In de praktijk ontstaat veel onrust als concurrerende webwinkels met lage prijzen adverteren op kwaliteitsarme websites. Leveranciers hebben daarmee moeite; het schaadt het imago van het product en leidt tot ontevreden (andere) afnemers. De leverancier mag de wederverkoopprijzen niet bepalen volgens het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en online verkoop mag niet zomaar worden verboden. Welke opties zijn er dan wel?

Adviesprijzen en maximum verkoopprijzen

De leverancier mag geen minimum of vaste verkoopprijzen voor de producten opleggen aan afnemers. Wél kan een maximum verkoopprijs worden opgelegd en mag de leverancier adviesprijzen geven. Zolang de afnemers bepaalde vrijheid hebben in de uiteindelijke prijsbepaling, is in goed overleg dus veel mogelijk.

Selectief distributiestelsel

Wil een leverancier het behoud van kwaliteit en het juiste gebruik van het product actief stimuleren? Onder bepaalde, vrij streng te noemen vereisten is het dan mogelijk met afnemers overeen te komen dat het in verband met het type product noodzakelijk is dat zij alleen mogen afnemen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit wordt een selectief distributiestelsel genoemd.

Afnemers moeten worden geselecteerd op basis van objectieve, kwalitatieve criteria. Die criteria moeten voor álle afnemers gelden, zonder discriminatie worden toegepast en niet verder gaan dan noodzakelijk om het gewenste doel te bereiken.

Gevolg van dit systeem is dat de leveranciers afnemers kan verbieden de producten te verkopen aan afnemers die niet zijn geselecteerd. Zo kan de leverancier vermijden dat niet-erkende afnemers het product op de markt brengen op een manier die niet bij het merk past.

Verbod op verkoop via online marktplaatsen

Naast een selectief distributiestelsel, kan de leverancier controle uitoefenen door de afnemers te verbieden te verkopen via een of meerdere online marktplaatsen. Ook kan de leverancier voorwaarden stellen aan de online presentatie. Bovendien kan de leverancier de afnemer verplichten fysieke verkoopruimte te hebben, voordat het wordt toegestaan dat de afnemer via de eigen webshop verkoopt.

Let wel: ook aan dit soort afspraken zijn weer strikte voorwaarden verbonden. Zo mag de leverancier geen verkoopmethoden verbieden, die de leverancier zelf wél toepast. Dat zou namelijk de concurrentie beperken (en dat is in het nadeel van de consument).

Conclusie: ketencontrole in kleding- en textielindustrie is mogelijk

De leverancier is gebonden aan strenge mededingingsregels, maar in de praktijk weten we vaak passende oplossingen te vinden voor lastige situaties. Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen als u wilt overleggen over uw distributiesysteem.

Lees ook: contracten sluiten in de textielindustrie en de algemene voorwaarden. .

Mees Bloembergen Advocaat bij Van Till

Van Till advocaten staat ondernemers in de handelsketen bij. Denk daarbij aan fabrikanten, importeurs, handelsagenten, franchisenemers en -gevers in binnen- en buitenland. Mees Bloembergen adviseert over contracten en procedeert over geschillen. Bloembergen werkt intensief samen met zijn kantoorgenoot Paul Holtrop, partner op het gebied van het Handelsrecht en secretaris van diverse brancheverenigingen.

Wilt u advies over uw huidige samenwerking, uw bestaande of nieuwe contracten of algemene voorwaarden? Of heeft u een geschil met uw contractspartij? Neem vrijblijvend contact op:

Info: 020-470 01 77 | m.bloembergen@vantill.nl | Van Till advocaten

credit beeld: Froukje Vernooij Fotografie