TOP

Overeenkomsten in de textielindustrie: de algemene voorwaarden

In een drieluik bespreekt advocaat handelsrecht Mees Bloembergen van Van Till advocaten drie belangrijke elementen om rekening mee te houden tijdens het inkoopseizoen en in voorbereiding daarop. Tot slot deel drie: hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn?

credit beeld: Kelly Sikkema, Unsplash

Waarom algemene voorwaarden?

Soms komt u in een geschil terecht. De vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, is dan een belangrijke.

Wij adviseren vaak aan ondernemers zowel aan de inkoop- als aan de verkoopkant hun eigen voorwaarden voor te leggen, en dus gebruik te maken van twee verschillende sets. Het mooie daarvan is dat uzelf bijvoorbeeld bepaalt wat er gebeurt als levertijden niet worden gehaald, als u te kampen hebt met prijsverhogingen of als de andere partij failliet gaat. Bent u leverancier? Dan zorgt u bijvoorbeeld voor een goed eigendomsvoorbehoud.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Als u een (toekomstige) contractspartij hebt gewezen op de algemene voorwaarden en deze zijn geaccepteerd (stilzwijgend of uitdrukkelijk) dan zijn de algemene voorwaarden in principe van toepassing. De andere partij is gebonden. Daarvoor is dus niet nodig dat de inhoud van de voorwaarden bij de ander bekend zijn.

Informatieplicht

Wel moet u er als “gebruiker” voor zorgen dat de andere partij een redelijke mogelijkheid heeft gehad de voorwaarden in te zien. Dat is de informatieplicht. Voldoet u niet aan deze plicht, dan is vernietiging van de voorwaarden achteraf mogelijk. Als de andere partij volgens de wet een ‘grote onderneming’ is, geldt de informatieplicht niet, in alle overige gevallen wel.

Normaal gesproken voldoet u aan de informatieplicht doordat u de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst feitelijk overhandigt aan de andere partij, ook wel de “terhandstelling” genoemd. Als de overeenkomst per e-mail wordt gesloten, is het voldoende als de algemene voorwaarden als bijlage aan de e-mail worden gehecht, zolang deze kunnen worden opgeslagen door de andere partij.

Let op: online voorwaarden niet altijd toereikend

In de praktijk verwijzen ondernemers wel eens in een e-mail naar een weblink, maar wij raden dat altijd af. In een procedure is lastig te bewijzen dat de link op het moment van het verzenden van de e-mail daadwerkelijk naar de algemene voorwaarden leidde. Wél raden wij altijd aan de algemene voorwaarden op de website te plaatsen, zodat iedereen deze eenvoudig kan vinden en opslaan.

Handelsrecht, contractrecht en de kleding- en textielindustrie

Hebt u een specifieke, praktische vraag over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw onderneming, bent u verwikkeld geraakt in een geschil of hebt u vragen over de inhoud van de algemene voorwaarden? Neem gerust contact op.

Lees ook: Contracten sluiten in de textielindustrie en hoe houdt de leverancier controle op de keten.

Mees Bloembergen Advocaat bij Van Till

Van Till advocaten staat ondernemers in de handelsketen bij. Denk daarbij aan fabrikanten, importeurs, handelsagenten, franchisenemers en -gevers in binnen- en buitenland. Mees Bloembergen adviseert over contracten en procedeert over geschillen. Bloembergen werkt intensief samen met zijn kantoorgenoot Paul Holtrop, partner op het gebied van het Handelsrecht en secretaris van diverse brancheverenigingen.

Wilt u advies over uw huidige samenwerking, uw bestaande of nieuwe contracten of algemene voorwaarden? Of heeft u een geschil met uw contractspartij? Neem vrijblijvend contact op:

Info: 020-470 01 77 | m.bloembergen@vantill.nl | Van Till advocaten

credit beeld: Froukje Vernooij Fotografie