TOP

Onderzoek Trends in Retail 2009-2010

De verhouding tussen koopbereidheid, koopkracht en consumentenvertrouwen is aan het verschuiven. Aankoopbeslissingen worden op de scherp van de snede worden gemaakt en de bewuste keuze en duurzaamheid worden belangrijker. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Trends in Retail: (Re-)Connect the Consumer 2009-2010 van Capgemini.

In samenwerking met TNS NIPO brengt Capgemini de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de retailsector in kaart. Dit jaar stond het onderzoek sterk in het teken van de crisis, waarvan de effecten door de consument duidelijk anders worden beoordeeld dan door de retailsector. De hand ligt stevig op de knip en aankoopoverwegingen worden teruggebracht tot de essentie: ‘Heb ik dit product echt nodig of kan ik ook zonder?’

Trends

Op basis van de analyse van Trends in Retail komen de volgende trends het meest nadrukkelijk naar voren:
– E-(in)motion & e-connect: De consument heeft de oude media ingewisseld voor de nieuwe. Afgezien van de dagelijkse boodschappen geeft al vijftig procent van de consumenten tot veertig jaar de voorkeur aan het onlinekanaal.
– 360° mvo: De keuze voor ‘het bewuste’ is acceptabel geworden, soms heel aantrekkelijk of zelfs de ‘beste keus’ geworden.
– Van leeftijdloos naar mixed-up: Consumenten hebben voor hun gevoel vaak ‘meerdere leeftijden’ en voelen zich hierdoor niet altijd gebonden aan een door de retailer of de marketeer bedachte statische en vastomlijnde doelgroep.
– Van probeer- naar ‘beslisconsumentisme’: De koper weet wat hij wil, aan de retailer de opdracht om erachter te komen wat dat dan is.
– Small is beautiful, de nieuwe niche: klanten willen op het juiste moment en op maat worden bediend. Voor grote spelers is dit een probleem. Niet iedere retailer kan een nichespeler worden. De consument moet de aanbieder echter wel in elk geval beleven als een niche.
– Selectief en dissonant: de consument gaat bewuster dan ooit om met zijn rol. Alle informatie benodigd voor het doen van een transactie wordt geanalyseerd en gefilterd.
– New life: de consument geeft vorm aan een ‘new life’ dat draait om één ding: het maximale halen uit wat beschikbaar en haalbaar is. Er wordt anders besteed om meer geld over te houden voor leuke dingen en er wordt minder gekocht om minder te hoeven weggooien.

Trends in Retail
Het Trends in Retail-onderzoek baseert zich op voortdurende trendanalyses en consumentenonderzoek. Het geeft een representatief en nauwkeurig beeld van de mate waarin de Nederlandse retailsector is aangesloten op de consument en hoe de interface tussen retailer en consument is vormgegeven. Voor het onderzoek zijn meer dan 135 Nederlandse retailformules beoordeeld.