TOP

Nieuwe erfwet nadelig voor familiebedrijven

Duizenden familiebedrijven dreigen in de problemen te komen als de nieuwe wet op de erf- en schenkbelasting niet wordt gewijzigd. Dat zegt directeur Albert Jan Thomassen van FBNed in het Financieele Dagblad.

FBNed, de vereniging van familiebedrijven in Nederland, vreest dat onder de nieuwe erfwet de familie vermogen uit de onderneming moet halen om de belasting te kunnen betalen bij schenking door of overlijden van een familieaandeelhouder.

Onder de nieuwe wet moet de erfgenaam van een direct of indirect belang van minder dan 5% onmiddellijk met de fiscus afrekenen tegen een tarief van in totaal 40% van de waarde van de aandelen. Onder de huidige wetgeving is dit percentage slechts 6,75% en kan de betaling bovendien worden uitgesmeerd over 10 jaar.

Door die grens van minder dan 5%, dreigen vooral oudere familiebedrijven, waarbij het belang van de individuele aandeelhouder van generatie op generatie kleiner is geworden, de dupe te worden.

De nieuwe Succesiewet moet 1 januari 2010 van kracht worden.