TOP

Nieuwe cao geldt nu voor hele mode- en sportbranche

Op 8 oktober heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe Cao Mode en Sport, die afgelopen zomer werd afgesloten, algemeen verbindend verklaard. De Cao geldt nu voor alle bijna 100.000 medewerkers in de mode- en sportbranche, óók als de werkgever niet is aangesloten bij CBW-Mitex.

CBW-Mitex laat in een persbericht weten dat de introductie van een nieuw loongebouw per januari 2012 een enorm winstpunt is, omdat nu beoordelingsafhankelijk belonen mogelijk wordt.

Campagne ‘Leren Waarderen’

Inmiddels heeft CBW-Mitex in diverse ondernemersbijeenkomsten het indelen van medewerkers in het loongebouw op basis van functie, ervaringsjaren en salaris uitgelegd. De campagne ‘Leren Waarderen ‘ is speciaal voor het uitleggen van de nieuwe functiewaarderingssystematiek ontwikkeld. De site www.functiewijzer.nu  is een belangrijke campagnetool.

Een ander winstpunt in de nieuwste cao is ook de invoering van ‘de knip’. Dat betekent dat afgesproken salarisverhogingen in het vervolg niet meer gelden voor de lonen van medewerkers die meer verdienen dan hun schaalmaximum.

Loonafspraken

In de Cao werd ook afgesproken dat op 1 juli jl de salarissen tot €2062 met 2% omhoog gingen (bij hogere salarissen geldt de stijging alleen over € 2062) en per 1 februari 2012 nogmaals met 2%.

Op de aanstaande verhoging geldt de methodiek van het nieuwe loongebouw en kan de knip worden toegepast. De gemaakte loonafspraken gelden dus niet automatisch voor salarissen van medewerkers die meer verdienen dan hun schaalmaximum. Die keuze maakt de werkgever.