TOP

Maart goede maand volgens CBS en GfK

De maand maart was een goede maart voor kledingzaken volgens de meest recente cijfers van het CBS en GfK. De zelfstandige winkeliers profiteerden hier volgende het GfK echter niet van.

De bestedingen aan mode in Nederland zijn volgens GfK in maart gestegen met 5% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Deze stijging komt door een toename van het aantal gekochte stuks (+4%), want het gemiddeld besteed bedrag is stabiel gebleven.

Zelfstandigen 

Overigens profiteerden de zelfstandige winkeliers volgens de GfK-cijfers niet van de bestedingstoename. Hier namen de bestedingen in maart af met 10%. De daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal gekochte stuks (-13%). Het gemiddeld besteed bedrag is hier wél gestegen.

Overige kanalen

Bij de overige aankoopkanalen stegen de bestedingen met 10%, zowel als gevolg van het aantal gekochte stuks als een stijging van het gemiddeld besteed bedrag.

Kwartaal

Zowel in januari als februari waren de totale kledinguitgaven gedaald, maar de goede maand maart zorgt ervoor dat de bestedingen in het eerste kwartaal van 2012 uitkomen op de nullijn.

CBS-cijfers

Volgens de cijfers van het CBS over maart 2012 hebben bovenkledingzaken (zowel zelfstandigen als ketens) in deze maand een omzettoename van 8,5% gerealiseerd. Dit komt voor een deel door een gunstiger koopdagenpatroon ten opzichte van vorig jaar maart én door prijsstijgingen. Bij textielsupermarkten bleef de omzet in maart gelijk. Bij webwinkels (alles, niet alleen kleding) steeg de omzet slechts 1,6%.