TOP

Logistiek modebranche kan veel beter

De mode-industrie kan in de stadscentra de transportkosten aanzienlijk verlagen, als de logistiek maar beter geregeld zou zijn. Dat blijkt uit onderzoek op initiatief van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), gebaseerd op de data van 35 retailers en een aantal logistiek dienstverleners.

Zo kan al gauw driekwart van het aantal vrachtwagens dat nu wordt ingezet, geschrapt worden. Ongelofelijke cijfers, zegt Henny Jordaan, medeauteur van het rapport Goed Vervoer en docent aan het AMFI. Toch zijn de conclusies het resultaat van jarenlang onderzoek naar vervoersstromen binnen de fashionbranche, in Amsterdam, Deventer, Groningen en Maastricht. Deze steden zijn gekozen om vervoerstechnische redenen: hun centra hebben smalle straten waardoor de doorstroom van vrachtwagens vaak niet soepel verloopt.

Voor een efficiëntere logistieke operatie is een opsplitsing in twee goederenstromen nodig: de aan(af)voerstroom, en de distributiestroom. Ook wordt gepleit voor een nieuwe regio-opsplitsing naar zes gebieden met elk een eigen steunpunt die de aanvoersstromen, overbrengdiensten en distributie regelen. De overall regie moet op één overzichtelijke plek neergelegd worden. Distributieauto’s moeten bovendien multifunctioneel zijn en geschikt voor allerlei verschillende soorten goederen en verpakkingen.

Of de aanbevelingen gevolg in de praktijk krijgen, is nog niet te zeggen. De auteurs van het rapport pleiten voor een vervolgtraject met pilot-studies.