TOP

Leegstand stijgt: CBW-Mitex pleit voor detailhandelsstructuur

De leegstand van winkelpanden neemt nog steeds flink toe. Dat blijkt uit cijfers van Locatus, informatieleverancier van winkelvastgoed. CBW-Mitex betreurt deze ontwikkeling en roept gemeenten op samen met retailers het toevoegen van winkelmeters te bekijken.

In de eerste zes maanden van dit jaar kwam er 190 duizend vierkante meter bij, terwijl de leegstand toenam met 185 duizend vierkante meter. De groei in leegstand komt volgens Locatus door een aanzienlijke toename van de leegstand op meubelboulevards.

Voor CBW-MITEX beleidsadviseur locatiebeleid Sietske van der Linden komt dit niet als een verrassing. “Nederland heeft te veel woonboulevards. Eind 2009 stond de teller op 115 op ruim 400 gemeenten. Veel van die meters zijn  voor de consument niet aantrekkelijk, zeker als er lege plekken zijn. Er moet vernieuwd worden, maar vooral door herontwikkeling en renovatie met een gelijktijdige sanering van oude, slecht lopende winkelgebieden.”

Structurele oorzaken
Naast gebrek aan vernieuwing spelen ook andere factoren een rol, zegt Van der Linden. “In tegenstelling tot wat velen denken is de crisis niet de oorzaak van de leegstand, maar die versnelt het wel. De oorzaken liggen veel dieper en zijn structureel. De marktontwikkelingen voor retailers gaan razend snel. Zo is de opkomst van (mobiel) internet als koop- en oriëntatie-instrument niet te stuiten.

De verwachting is dat in 2020 zo’n 20 procent van de non-food aankopen via internet wordt gedaan. Dit heeft een groot effect op de bestaande retailers. Maar ook de vergrijzing van de Nederlandse bevolking is van invloed. Deze doelgroep biedt volop kansen, maar hun bestedingsniveau in de detailhandel ligt lager dan gemiddeld. Daarnaast krijgen we de komende jaren te maken met een grote groep ondernemers die hun zaak wil beëindigen of verkopen. Helaas zijn er structureel te weinig startende ondernemers in de detailhandel, waardoor velen noodgedwongen hun winkel zullen sluiten.”

Dynamiek in Beleid
Om de toenemende leegstand het hoofd te kunnen bieden, heeft CBW-MITEX samen met het HBD het onderzoeksrapport ‘Dynamiek door Beleid’ uitgebracht. Dit rapport werd bij provincies en gemeenten neergelegd. Sietske van der Linden: “De retailmarkt en de retailvastgoedmarkt hebben behoefte aan een helder detailhandelsbeleid binnen gemeenten en provincies. Meer dan ooit dient zorgvuldig om te worden gegaan met de uitbreiding van winkelmeters. We gaan in dit rapport zover dat we gemeenten een plan van aanpak aanreiken. Deze markt vraagt gemeenten en provincies steeds om goed detailhandelbeleid te maken en dit ook uit te voeren. Dus niet elke vier jaar een nieuw plan, maar een gemeente die een heldere detailhandelstructuur neerlegt en zich hieraan houdt. Dan renderen de retailpanden, weten retailers waar de consumenten zullen komen en zullen investeringen lonend zijn.”