TOP

Hoe blijf je de concurrentie de baas

De concurrentie wordt steeds heviger, er is te veel aanbod en er wordt gevochten om de euro's van de klant. Het is tijd om opnieuw de koers te bepalen en de concurrentiepositie te versterken. Daarbij worden keuzes gemaakt, ook op het gebied van de concurrentiestrategie en daar is ondernemerschap en lef voor nodig. Wordt er gekozen voor een prijs, product of een klantgerichte strategie? Beter zijn dan je concurrent betekent onderscheidend zijn en echt uitblinken in de gekozen strategie.

Ook de inkoop kan een bijdrage leveren om de concurrentie stappen voor te blijven. De eerste stap is om kritisch en scherp te zijn op de uitgaven die inkopen met zich meebrengt. Breng de kosten in kaart en stel vast wat nu echt noodzakelijk is.

Andere bijdragen liggen op het vlak van het beperken van het aantal leveranciers en het beperken van het aantal artikelen in het assortiment. Verhoog de flexibiliteit en verlaag daarmee de voorraden. Het resultaat is een hogere omloopsnelheid en een altijd ‘vers’ en actueel assortiment. Het stelt wel hoge eisen aan de prestaties van leveranciers en het inkoopteam.

Ook op het gebied van het assortiment moet je vernieuwend bezig zijn. Til de artikelen naar een hoger kwaliteitsniveau en breng verbeteringen aan in het standaard pakket. Zoek naar nieuwe inkoopbronnen, mogelijkheden en leveranciers. Onderzoek waar artikelen beter, schoner en goedkoper geproduceerd of ingekocht kunnen worden.

Duidelijk is dat de inkoop zowel op directe als op een meer indirecte manier op tal van terreinen zijn steentje bij kan dragen.

 

www.buyingsupport.nl