TOP

Hardere aanpak computercriminaliteit

Het kabinet wil malafide verkopers op internet harder gaan aanpakken. Dat blijkt uit het wetsvoorstel van minister Opstelten dat voor advies naar de Raad van State is gezonden.

Verkopers die op internet goederen of diensten te koop aanbieden maar deze niet leveren, kunnen straks makkelijker strafrechtelijk vervolgd worden. Althans, als het aan minister Opstelten van Justitie en Veiligheid ligt. Zijn wetsvoorstel om online handelsfraude verder aan banden te leggen ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

Wat staat er in wetsvoorstel?

Met een nieuwe wet wil minister Opstelten malafide verkopers straks makkelijker strafrechtelijk kunnen vervolgen. Dat is nu niet altijd mogelijk, omdat de dader vaak maar moeilijk te achterhalen is. Als het aan Opstelten ligt kunnen de politie en het OM straks – op afstand – onderzoek doen in computers van vermeende criminelen. Met deze uitgebreide onderzoekshandelingen zou criminaliteit beter kunnen worden bestreden.

‘Slachtoffers gebaat’

Ook is er momenteel voor slachtoffers – die na betaling met lege handen achterblijven – niet of nauwelijks iets te halen. De verkopers zijn immers niet of nauwelijks te traceren. Als malafide verkopers straks (beter) kunnen worden opgespoord, kunnen slachtoffers zich voor schadevergoeding voegen in het strafproces.

En nu?

Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Raad van State voor advies. Daarna wordt het ingediend bij de Tweede Kamer. Het advies van de Raad van state speelt bij de bespreking van het voorstel door de Kamer een belangrijke rol. Het is dus nog maar afwachten wat het advies van de Raad van State zal zijn, en hoe de Tweede Kamer erover zal beslissen.