TOP

GfK Consumenten bestedingen maart 2013: -22%

De maand maart was een slechte maand voor de Nederlandse modemarkt. De bestedingen aan vrouwen-, mannen-, baby-, kindermode en bodyfashion zijn fors gedaald (-22%) ten opzichte van maart 2012. Nieuw zijn de cumulatieve cijfers, maar helaas brengen ook deze geen positieve cijfers.

Door de aanhoudende kou is er beduidend minder aan lente- en zomerkleding besteed dan maart 2012. Niet alleen het aantal gekochte stuks (-17%) daalde, ook het gemiddeld besteed bedrag nam af. Een verklaring voor de tegenvaller is wellicht het weer.

Maart 2013 was zeer koud met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 2.5 °C tegen 6,2 °C normaal. De maand eindigt daarmee als een van de zeven koudste maartmaanden sinds 1901. Maart 2012 was juist zeer zacht, droog en zonnig en belandt met 8,3 °C in de top drie zachtste maartmaanden in ruim een eeuw. Bron: KNMI.

Zelfstandige modezaken 

Vooral de zelfstandige modezaken leverden in. De daling bedroeg 31%, voornamelijk doordat het aantal gekochte stuks kromp (-30%). In de andere aankoopkanalen zijn de bestedingen ook afgenomen, maar minder sterk (-20%). De voornaamste oorzaak eveneens een flinke krimp van het aantal gekochte stuks (-16%). Het gemiddeld bestede bedrag per artikel nam licht af met 4%. De malaise in de zelfstandige zaken houdt al aan sinds november 2011.

Nieuw: cumulatief sinds januari 2013

Sinds januari 2013 brengt Textilia de cumulatieve bestedingen. De uitgaven lopen sinds begin dit jaar 12% achter op dezelfde periode in 2012. Ook in deze cijfers zien we dat de kassa bij de zelfstandige modezaken minder rinkelt. De bestedingen over januari, februari en maart 2013 lopen 18% achter op de eerste drie maanden van 2012. In de overige aankoopkanalen is dat 10% (achter).

Cumulatief per segment

Nieuw is ook het cumulatieve cijfer per segment. Daaruit blijkt dat bodyfashion het minder slecht doet dan de andere modesegmenten. Aan onderkleding besteedde de consument over januari, februari en maart 2013 5% minder dan in de eerste drie maanden van 2012. Aan kindermode, mannenmode en vrouwenmode werd tussen 11 en 13% minder uitgegeven.

Klik op de pijltjes hiernaast om alle grafieken – ook de cumulatieve –  te zien.