TOP

Gemeente Goirle tegen shopping mall Tilburg

Zowel het Goirlese College van B. en W. als de politieke partijen uit deze gemeente hebben zich eensgezind tegen de komst van een shopping mall in Tilburg uitgesproken. Het college heeft dit gezamenlijke standpunt in een brief kenbaar gemaakt aan de gemeente Tilburg.

Goirle ligt zuidelijk van Tilburg en verwacht dat de komst van een megamall met name nadelige effecten zal hebben op de plaatselijke detailhandel. Een aantal detaillisten zal wellicht het veld moeten gaan ruimen en de verwachting is dat er bovendien leegstand zal optreden. Naast de economische verslechtering zal er ook een stuk leefbaarheid uit het winkelcentrum verdwijnen is de mening van de Goirlese politiek. Uiteindelijk stemden alle partijen voor het afwijzende standpunt van het college.

Bron: Het Brabants Dagblad.