TOP

Dit verandert er in de nieuwe cao voor de modebranche

Er is een definitief akkoord over een nieuwe cao voor werknemers in de modebranche. Inretail heeft op 13 juli groen licht gekregen van de onderhandelingspartners. Lees hier wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Werkgeversorganisatie Inretail had op 29 juni 2016 een principe-akkoord gesloten over een nieuwe cao Fashion Sport & Lifestyle met de vakbonden AVV, CNV en De Unie. Deze hebben het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de leden en de uitkomst daarvan is positief. En dat betekent dat de modebranche per 1 juli 2016 een nieuwe cao heeft, met een looptijd van 2 jaar.

Wat zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe cao voor de modebranche?

 

Looptijd

De cao Fashion Sport & Lifestyle heeft een looptijd van 2 jaar en geldt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. De vorige cao, van juli 2015 tot juli 2016, had een looptijd van 1 jaar.

Loonsverhoging

Per 1 juli 2016 geldt een loonsverhoging van 0,83%. Dit is van toepassing op werknemers die met hun loon het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt.

Nieuwe loontabel Sport en Schoenen

Door wettelijke verhogingen van het minimumlijn waren er weinig verschillen meer in de loonschalen. Daarom is de loontabel Sport en Schoenen over de hele linie aangepast. Hier vind je de nieuwe loontabel.

Toeslagen

De toekenning van de toeslagen in weekend- en avondwerk is voor de vakbonden het grootste struikelblok geweest de laatste jaren. Toch verandert er ook nu weer een hoop.

  • De 100% zaterdagavondtoeslag vanaf 18.00 uur vervalt. De zaterdagavondtoeslag gaat per 1 juli pas in om 22.00 uur en wordt 50%.
  • De toeslag van 50% voor werken op doordeweekse avonden gaat per 1 juli later in: niet meer vanaf 21.00 uur maar vanaf 22.00 uur.
  • Medewerkers die tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 meer dan 20 keer op zaterdagavond hebben gewerkt, dit willen blijven doen en hiervoor een toeslag kregen, worden hiervoor gecompenseerd in loon of vrije tijd.

Maaltijden

Als de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding van tenminste € 4,23 (i.p.v. € 4,20). Toont de medewerker een kassabon met een hoger bedrag dan krijgt hij het bonbedrag tot een maximum van € 8,70 (was € 8,65).

Ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte verandert: de eerste 26 ziekteweken heeft de medewerker recht op 100% doorbetaling van het loon. De daarop volgende 26 weken wordt 90% doorbetaald. De periode van 26 weken daarna wordt 80% van het brutoloon doorbetaald en in de periode van 26 weken die daarna volgen geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.

Verder geldt per 1 juli een maximum van vier wachtdagen bij ziekte, per kalenderjaar.

Transitievergoeding bij filiaalsuiting

Als een filiaal gaat sluiten, moet de werkgever de medewerkers van het filiaal zo vroeg als mogelijk, en tenminste 1 maand voor de sluiting, informeren over de sluiting. Als in deze situatie op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst van de medewerker eindigt, stopt deze arbeidsovereenkomst minimaal na inachtneming van de opzegtermijn. Daarbij zal de wettelijke transitievergoeding aan de medewerker worden toegekend.

Ketenregeling: contractperiodes via een uitzendbureau

Voor nieuwe medewerkers die eerst één of meerdere opeenvolgende perioden via een uitzendbureau in dienst waren, geldt dat bij een contract direct aansluitend bij de werkgever, de voorgaande periode als één uitzendbureaucontractperiode wordt beschouwd. Het contract rechtstreeks met de werkgever is dan de tweede contractperiode. Dit is belangrijk vanwege de ketenregeling die bepaalt wanneer er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

Premie

De premie voor het Sociaal Fonds is voor de tweede helft van 2016 vastgesteld op 0,2% van de totale brutoloonsom.

Diplomatoeslag vervalt

Op 1 juli is de diplomatoeslag voor medewerkers in de mode- en sportdetailhandel vervallen. Bestaande rechten worden gerespecteerd. De toeslag voor medewerkers in de schoenendetailhandel verandert niet.

 

Bekijk hier een uitgebreid overzicht met de wijzigingen