TOP

‘Data analyseren is cruciaal in de strijd om de consument’

De tijden dat producenten hun collectie als het ware over het hek gooiden en dat de retail het maar moest verkopen, zijn voorbij. Het gaat om real time data-uitwisseling tussen retailers en producenten op point-of-sale-niveau. Daarvoor pleit Dorien Mouthaan van GS1 Nederland in deze blog.

‘De modebranche verkeert in een turbulent tijdperk. De markt is zeer dynamisch: consumenten zijn gevoeliger voor prijs, kopen vaker online en producenten moeten steeds sneller reageren op trends. Data-uitwisseling speelt een cruciale rol in de strijd om de gunst van de consument. Daarvoor gaan retailers en leveranciers steeds vaker nauwer samen werken. De meeste spelers in de keten, en dan vooral de producenten, beseffen dat ze nauwer samen moeten werken om de consument zo goed en zo efficiënt mogelijk te bedienen.  

De tijden dat producenten hun collectie als het ware over het hek gooiden en dat de retail het maar moest verkopen, zijn voorbij. Het draait nu om het juiste product, op de juiste locatie op het juiste moment. Dat is een forse uitdaging, zeker omdat de collecties in een steeds hoger tempo op de markt komen. 

Rimpels gladstrijken 

Real time data-uitwisseling tussen retailers en producenten op point-of-sale-niveau, lees de kassa, is broodnodig om beter in te spelen op consumentenwensen. Dat geldt bijvoorbeeld voor productontwikkeling. Als producenten beter zicht hebben op actuele verkopen, kunnen zij sneller nieuwe collecties aanpassen, bijvoorbeeld aan geografische markten.  

Het is logisch dat producenten hun collecties geheim houden om de concurrentie niet wijzer te maken. Dat neemt niet weg dat retailers waardevolle consumer insights hebben, waarvan producenten samen weer kunnen profiteren. 


Dorien Mouthaan, sectormanager mode bij GS1 Nederland: Er waait duidelijk een andere wind in de sector. De tijden dat producenten hun collectie als het ware over het hek gooiden en dat de retail het maar moest verkopen, zijn voorbij. Het gaat om real time data-uitwisseling tussen retailers en producenten op point-of-sale-niveau.


Data-uitwisseling op POS-niveau brengt ook kostenvoordelen in de keten met zich mee. Door een actueel overzicht op zaken als winkelinventaris, verkopen en afprijzingen kunnen partijen in de keten beter rimpels gladstrijken. Zo’n rimpel is bijvoorbeeld een tekort in filiaal x en een surplus in filiaal y.  

Op het moment dat retailers een actueel overzicht hiervan hebben, kunnen ze sneller met voorraden tussen outlets schuiven zodat de ene winkel geen ‘nee’ hoeft te verkopen en de andere niet hoeft af te prijzen. 

Stroomversnelling 

Nu is data-uitwisseling op POS-niveau nog niet een vanzelfsprekendheid. Inmiddels is wel een Business Council opgezet, waarin retailers en producenten uit de modebranche om tafel zitten om dit mogelijk te maken.  

Het is belangrijk voor de sector afspraken te maken over hoe deze communicatie plaats zal gaan vinden. Retailers maken gebruik van verschillende kassasystemen en onderliggende bedrijfssoftware. Vergelijk het met een Apple en een Android – twee uiteenlopende systemen – die identieke apps kunnen ‘draaien’.  

Binnen het Business Council werken we aan een standaard – zeg maar de taal en de woordenschat – die de data-uitwisseling op POS-niveau moet faciliteren en waarmee ook online data (informatie over voorraden, bestellingen etcetera) kunnen worden uitgewisseld.  

Ik merk dat we nu echt in een stroomversnelling zitten. In het eerste kwartaal van 2017 is er al een standaard klaar voor gebruik.’

 


Dorien Moutaan, sectormanager bij GS1 Nederland: Er waait duidelijk een andere wind in de sector. De tijden dat producenten hun collectie als het ware over het hek gooiden en dat de retail het maar moest verkopen, zijn voorbij. Het gaat om real time data-uitwisseling tussen retailers en producenten op point-of-sale-niveau.


 


Dorien Moutaan, sectormanager bij GS1 Nederland: Er waait duidelijk een andere wind in de sector. De tijden dat producenten hun collectie als het ware over het hek gooiden en dat de retail het maar moest verkopen, zijn voorbij. Het gaat om real time data-uitwisseling tussen retailers en producenten op point-of-sale-niveau.


 

Dorien Mouthaan is sectormanager mode bij GS1 Nederland