TOP

CPB: 2 procent economische groei in 2011

Volgens voorlopige ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPD) groeit de Nederlandse economie in 2011 met 2 procent. De werkloosheid blijft gelijk aan 2010 met 6,5 procent.

Dit is de eerste keer dat het CPB een (voorlopige) raming voor 2011 presenteert. Voor dat jaar voorziet het planbureau een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2 procent. De geraamde gemiddelde werkloosheid in 2011 is gelijk aan die voor 2010 met 6,5 procent. Het begrotingstekort voor 2011 wordt geraamd op 4,7 procent bbp.

Voorlopig
De nu gepresenteerde cijfers zijn voorlopig: de raming is nog in beweging. In de komende weken zal het CPB onder meer nog uitvoeringsinformatie, eventueel nieuw beleid en andere recente informatie verwerken, wat tot aanpassingen in de ramingen kan leiden, in het bijzonder rond de overheidsfinanciën. De Voorlopige Rekening 2009, met daarin de (voorlopige) realisaties van inkomsten en uitgaven van de collectieve sector, wordt bijvoorbeeld uiterlijk 1 maart door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het CPB verwerkt deze cijfers vervolgens nog in de CEP-raming.

Het CPB geeft nooit toelichting op voorlopige cijfers, ook nu niet. In de komende weken wordt hard gewerkt aan het schrijven van het Centraal Economisch Plan 2010. Op dinsdag 16 maart verschijnt de definitieve raming in het Centraal Economisch Plan (CEP). Dan zal deze ook uitgebreid worden toegelicht tijdens een persconferentie in Nieuwspoort en in een persbericht.