TOP

Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit deel 3 ondertekend

Op dinsdag 18 november 2008 is het Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit deel 3, in Den Haag ondertekend. De ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken; het Platform Detailhandel Nederland en de Raad van Hoofdcommissarissen zijn hierin overeengekomen dat het aantal overvallen in de detailhandel teruggedrongen moet worden.

In de eerste negen maanden van 2008 zijn 51 overvallen meer gepleegd dan in de eerste negen maanden van 2007 (respectievelijk 505 tegen 556). Zowel het kabinet als de winkeliers zijn bezorgd over deze stijging, waar overige vormen van winkelcriminaliteit afnemen.

Het nieuwe convenant stelt flink hogere eisen aan de bestrijding van winkelcriminaliteit. Zo moet de winkelcriminaliteit in 2010 minstens 30 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2004. Dit is een aanscherping van de doelstelling uit het vorige convenant (toen werd naar 20 procent reductie gestreefd). De politie gaat informatie over de overvallen landelijk registreren en deelt die kennis met de regionale korpsen. Deze aanpak moet de stijging van ondermeer het aantal ramkraken en overvallen stoppen.

Schade verhalen

Naast de aanpak van de overvallen, zullen overheid en winkeliers vaker de schade van vernielingen in en rond de winkels gaan verhalen op de daders of hun ouders. In Utrecht komt daarnaast een groot experiment met de zogeheten ‘overlastdonatie’. Winkeliers brengen daarbij op heterdaad aangehouden verdachten van winkeldiefstal een basisvergoeding van 151 euro in rekening. Dit bedrag is een vergoeding voor de indirecte schade die een winkelier lijdt bij het aanhouden van een winkeldief (tijdverlies door aangifte overdracht van verdachte aan politie). Het ministerie van Justitie zal in 2010 het Utrechtse experiment evalueren, zodat het landelijk kan worden ingevoerd.

Bron: PLatform Nederlandse Detailhandel