TOP

CBS: omzet detailhandel augustus 2012: +1%

Het CBS constateert over augustus 2012 een kleine groei. De omzet van de detailhandel was in deze maand bijna 1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De licht gestegen omzet is terug te voeren op de prijzen. Deze zijn met 1,9 procent gestegen ten opzichte van augustus 2011, terwijl het volume kromp met 1 procent.

Gunstig koopdagenpatroon
Een gunstige samenstelling van de koopdagen had een positief effect op de omzetontwikkeling. Augustus 2012 telde weliswaar evenveel zondagen, echter vier maandagen in plaats van vijf (waarop winkels gesloten kunnen zijn). Na correctie voor dit effect blijkt de omzet met bijna 2% gedaald en is het volume met ongeveer 4% gekrompen ten opzichte van augustus 2011.

Krimp bovenkledingwinkels
De non-foodwinkels behaalden bijna 5 procent minder omzet dan in augustus 2011. Met een min van 13% viel de grootste klap in de woon- en interieurwinkels. De omzetten in textielsupermarkten en bovenkledingwinkels kelderden met respectievelijk 11% en 9%. Over heel 2012 loopt de omzet in bovenkledingwinkels nu bijna 4% achter op dezelfde periode in 2011. In textielsupers is dat ruim 4%.

Groei internetwinkels en postorders
Postorderbedrijven en internetwinkels noteerden bijna 9% meer omzet in augustus 2012.**) Ook de tankstations en drogisterijen deden het beter dan in augustus 2011. Beide noteerden een omzetplus van 4%. Winkels in voedings- en genotmiddelen realiseerden een omzetstijging van 7%. *)

 

Toelichting CBS-cijfers:
*) CBS verdeelt de detailhandel in vier hoofdcategorieën: winkels in

voedings- en genotmiddelen (in 2011 een omzetaandeel van 36 procent), non-foodwinkels

(47 procent), de detailhandel-niet-in-winkel (5 procent) en tankstations (12 procent).

**) De CBS-cijfers over omzet van postorder- en internet betreffen bedrijven die voornamelijk via het postorder- en internetkanaal verkopen.