TOP

Carlton tegen contract Yonex-NBB

Het badmintonmerk Carlton is naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gestapt, vanwege het contract dat de Nederlandse Badminton Bond (NBB) onlangs heeft gesloten met concurrerend merk Yonex.

In oktober sloten Yonex en de NBB een 7-jarig contract af. Vanaf 1 januari 2010 worden alle nationale badmintonselecties volledig door Yonex gesponsord. Carlton denkt dat de NBB hiermee artikel 24 van de mededingingswet overtreedt.

Uitsluiting
Carlton laat weten er niet op tegen te zijn dat de NBB een overeenkomst heeft gesloten met Yonex, mits deze overeenkomst het gebruik van Carlton-artikelen niet uitsluit. Dat zou kunnen gebeuren door het uit de selectie verwijderen of niet uitzenden van spelers die bij Carlton onder contract staan. Ook zou de Bond het gebruik van het merk niet mogen ontmoedigen, door bijvoorbeeld inschrijf-, reis- of verblijfskosten van de Carlton-spelers niet te financieren. Uitsluiting van de artikelen of het ontmoedigen van spelers om Carlton te gebruiken, zou onder andere kunnen leiden tot het plegen van contractbreuk.


Geen handtekeningen
De NBB liet op 15 oktober weten het contract te hebben getekend met Yonex. De voorzitter van de Bond, Rob Ridder, laat in het Algemeen Dagblad echter weten dat er nog geen handtekeningen onder het contract staan. “We zijn nog in gesprek met spelers en sponsoren om tot duidelijke afspraken te komen. Het is jammer dat we niet in gesprek kunnen komen met Carlton, want alle pogingen daartoe worden op voorhand afgewezen.”


NMa
De NMa is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken, die er onder andere op toeziet dat er geen misbruik wordt gemaakt van economische machtsposities. Het onderzoek is inmiddels opgestart.