TOP

Banengroei verwacht in modebranche

Modebedrijven verwachten de komende jaren een stijging van het aantal arbeidsplaatsen. Dat is de conclusie van het Arbeidsmarktadvies 2008-2009 van Haas & Lescaut in opdracht van Lift-group.

Belangrijkste uitkomst van het advies is dat binnen de textiel- en confectieproductie én de moderetail een sterke stijging van banen wordt verwacht. Hoewel het sinds de tweede helft van 2007 minder goed gaat in de branche denken bedrijven meer personeel nodig te hebben. Dit geldt met name voor de textielgerelateerde kwalificaties. Het gaat hier overigens uitsluitend om uitbreiding, en niet om vervanging van zittend personeel, bijvoorbeeld in verband met vergrijzing. Voor bijna de helft van de voorgelegde kwalificaties wordt zelfs een stijging van ruim 25% van het aantal arbeidsplaatsen verwacht. In de mode en retail worden vooral voor commercieel productiemedewerkers, medewerkers styling en logistiek supervisors meer banen verwacht.

Minder goed nieuws is dat het aantal leerlingen in de branche het afgelopen schooljaar met bijna 3% daalde ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Het jaar daarvoor was nog sprake van een stijging van 10%. Textielbedrijven verwachten dat hun vraag naar leerlingen de komende jaren onveranderd zal blijven. De vraag naar leerlingen uit opleidingen voor mode, maatkleding en interieur zal naar verwachting ietwat toenemen.

Lift-group is het Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven voor de textiel-, tapijt-, confectie- en maatkledingbranche. LIFT staat voor learning, innovation, fashion en textile. In het Arbeidsmarktadvies wordt een analyse gegeven van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.